Maar er zijn uitzonderingen.

De Wet kwaliteit incassodienstverlening heeft ingrijpende en kostbare gevolgen voor incassobureaus. Maar de wet heeft een bredere werking: in eerdere blogs besprak ik al dat de wet ook van toepassing is op beheerders van woonruimte en bedrijfsruimte die aanmaningen versturen voor hun klanten. In deze laatste blog in deze korte reeks over de Wki bespreek ik een laatste categorie partijen in het vastgoed die op deze wet moeten letten: de beheermaatschappij die voor dochter- of zustervennootschappen vorderingen incasseert.

Verhuur in vastgoedfondsen

Om aansprakelijkheidsrisico’s te beperken brengen beleggers hun investeringen in vastgoed vaak onder in verschillende B.V.’s. Maar ook om gezamenlijke investeringen voor bepaalde projecten af te zonderen. Grotere (institutionele) beleggers werken vaak met afzonderlijke fondsen om afgescheiden vermogens te creëeren voor hun achterban.

Bij dergelijke samenwerkingsconstructies is er vaak één entiteit die het beheer en onderhoud verzorgt voor de verhuurde panden. Medewerkers binnen die B.V. zorgen dan dat huurders die een betaalachterstand laten ontstaan, worden aangemaand om de huur alsnog te betalen.

Ook bij ‘interne’ incassowerkzaamheden

Voor de incasso van eigen vorderingen geldt de Wki niet. Maar dat is een beperkt begrip: het bedrijfsmatig incasseren van vorderingen van andere entiteiten binnen hetzelfde groepsverband valt ook onder “incassodienstverlening”. Alle activiteiten gericht op het verkrijgen van betaling van een geldsom die een natuurlijk persoon verschuldigd is aan een derde vallen daaronder. Omdat sprake is van verschillende juridische entiteiten, zal de beheermaatschappij of holdingmaatschappij aan de Wki moeten voldoen.

Uitzondering is in veel gevallen de commanditaire vennootschap (C.V.). De C.V. is een samenwerking tussen één of meer commandieten – stille vennoten – en (meestal) één beherend vennoot. De beherend vennoot is bij de C.V. de enige partij die naar buiten optreedt namens de vennootschap. Omdat de beherend vennoot zelf partij is bij de overeenkomst waar de vordering uit voortvloeit, is de Wki niet van toepassing.

Datzelfde geldt als de samenwerking de vorm heeft van een V.O.F. waar de beherende partij – dus de partij die de aanmaningen verstuurt – één van de vennoten is. In een vennootschap onder firma is de beherende vennoot zelf partij bij de overeenkomst waar de vordering uit voortvloeit. Dat maakt dat de Wki niet van toepassing is.

Zowel bij woonruimte als bedrijfsvastgoed

De Wki is niet alleen van toepassing op incasso’s bij consumenten, maar op alle vorderingen waarbij het persoonlijke vermogen van een natuurlijke persoon geraakt wordt. Is je onderneming dus mede gericht op het versturen van aanmaningen naar bedrijfsmatige huurders die als eenmanszaak, V.O.F. of als maatschap georganiseerd zijn? Dan is de kans groot dat je een incassodienstverlener bent. Lees daar meer over in onze eerdere blog.

Meer weten?

Als de Wki op jouw onderneming van toepassing is, kun je aan de hand van onze checklist eenvoudig in kaart brengen welke aanpassingen je in je bedrijfsvoering moet doen.

Twijfel je of de Wki van toepassing is? Of wil je verkennen hoe je je organisatie moet inrichten om te zorgen dat de wet niet (meer) van toepassing is? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.