Waar moet je als verhuurbemiddelaar rekening mee houden met de komst van deze wet? Deel 3 in onze blogreeks over de Wet goed verhuurderschap: Hoe huurt het eigenlijk?

Op wie is de Wet goed verhuurderschap van toepassing?

De Wet goed verhuurderschap is van toepassing op verhuurders, maar ook op verhuurbemiddelaars die huurovereenkomsten tot stand brengen voor woonruimte of voor verblijfsruimte voor arbeidsmigranten.

Strikt genomen is de wet overigens beperkt tot verhuurbemiddelaars die ‘lasthebber’ zijn. Dat is een juridische term voor bemiddelaars die namens de verhuurder overeenkomsten sluiten. Verhuurbemiddelaars doen dat meestal niet: zij onderhandelen wel, maar laten de verhuurder meestal zelf de overeenkomst ondertekenen. Toch is niet uitgesloten dat de wet ook voor andere verhuurbemiddelaars geldt. Het is aan te bevelen om aan de regelgeving te voldoen.

Waar moeten verhuurbemiddelaars aan voldoen?

Bemiddelaars moeten voldoen aan de regels van goed verhuurderschap. Die zijn in deel 1 van deze blogreeks al kort besproken. In het bijzonder is voor verhuurbemiddelaars van belang:

 1. De huurder schriftelijk informeren:
  1. over zijn rechten en plichten,
  2. over de afspraken omtrent de waarborgsom,
  3. over de regels en afspraken over servicekosten,
  4. over de contactgegevens van de beheerder, en
  5. over de contactgegevens van het plaatselijke meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag;
 2. De huurovereenkomst schriftelijk vastleggen;
 3. Geen bemiddelingskosten aan de huurder in rekening brengen;
 4. Een werkwijze opstellen die gericht is op voorkoming van woondiscriminatie;
 5. Die werkwijze openbaar toegankelijk maken en de medewerkers die de verhuur verzorgen, aantoonbaar informeren en instrueren over deze werkwijze.

Verbod op bemiddelingskosten huurder

Onderdeel van de regels is ook dat de bemiddelaar geen bemiddelingskosten aan de huurder in rekening mag brengen. Dat is al verboden, maar tot nu toe was de handhaving daarvan beperkt tot terugvorderingen via de burgerlijke rechter en de ACM, als sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Met deze wet krijgt het college van burgemeester en wethouders ook de mogelijkheid om handhavend op te treden.

Sancties

Ben je verhuurbemiddelaar in de zin van de wet en voldoe je niet aan de regels van goed verhuurderschap? Dan kan het college van burgemeester en wethouders handhavend optreden. Dat kan door middel van een last onder dwangsom, maar ook door het opleggen van een boete. Over de sanctiemogelijkheden lees je meer in deel 5 van onze blogreeks. Die sancties kunnen ook nog eens met naam en toenaam worden gepubliceerd; daarover lees je meer in deel 6 van deze reeks.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van de Wet goed verhuurderschap? Wil je hulp bij het aanpassen van je werkwijze? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een in-house training over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ben je op zoek naar een informatieblad om te voldoen aan je informatieplicht jegens huurders? Als particuliere verhuurder met minder dan 10 verhuurde woningen kun je ons model voor jouw gemeente al vanaf € 45,00 bestellen in onze webshop. Voor grotere verhuurders, voor woningcorporaties en voor verhuurbemiddelaars hanteren wij een abonnementstarief, zodat je altijd verzekerd bent van een geactualiseerd en gepersonaliseerd informatieblad voor de gemeenten waarin je actief bent. Daarover kun je contact opnemen met Laurens Vrakking (06 – 16 14 23 35).