Kennis is kracht.

Regulering middenhuur

|

Het vinden van een betaalbare huurwoning is voor velen steeds lastiger geworden. Met name huurders met lage- en middeninkomens hebben grote moeite om een huurwoning te vinden. Daar komt bij dat personen met inkomens, nét boven de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, zich vaak niet een huurwoning in de vrije huursector of koophuis kunnen veroorloven. Zij…
Lees meer

Pas op! Door verjaring kunt u de eigendom van uw grond verliezen

|

Verjaring is een rechtsfiguur, waarbij door tijdsverloop een verandering plaatsvindt in uw rechtspositie ten aanzien van een goed, bijvoorbeeld een stuk grond. De verkrijging (of het verlies) van een stuk grond door verjaring is anders dan in het geval de eigendom van een perceel wordt overgedragen, bijvoorbeeld bij koop/verkoop. In die situatie zijn de verkoper…
Lees meer

Indeplaatsstelling bij bedrijfsruimte: hoe werkt het?

|

Bij de verhuur van winkelruimte (juridisch ook wel ‘290-bedrijfsruimte’ genoemd) wordt tussen een verhuurder en een huurder in de meeste gevallen een huurovereenkomst gesloten voor de duur van vijf (plus vijf) jaar. De mogelijkheid bestaat dat een huurder zijn onderneming in het gehuurde object op een gegeven moment niet meer wil of kan voortzetten, maar…
Lees meer

De koppeling van een zorg- en huurovereenkomst

|

Woningcorporaties verhuren een deel van hun woningen aan zorginstellingen. Een zorginstelling kan deze woonruimtes gebruiken voor de huisvesting van zorgbehoevenden, bijvoorbeeld door middel van een onderhuur-constructie. Zo kan een zorginstelling een geheel complex huren van een woningstichting of een belegger, en vervolgens de noodzakelijke zorg leveren. Het is ook mogelijk dat de woningen rechtstreeks ter…
Lees meer

Het Didam-arrest duidelijk uitgelegd

|

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), bekend als het ‘Didam-arrest’, heeft een flinke schokgolf in het overheidsprivaatrecht teweeggebracht. De Hoge Raad oordeelt in deze uitspraak dat een overheidsorgaan (in dit geval een gemeente) een vastgoed-object dat zij in eigendom heeft, niet een-op-een aan een projectontwikkelaar mag verkopen, als er (naar…
Lees meer

Energielabel opgesteld na aanvang huur

|

De huurder kan na ondertekening van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie stappen om de huurprijs te laten toetsen. De Huurcommissie toetst dan op basis van een ingewikkelde puntentelling of de huurprijs redelijk is. Onderdeel van dat puntenstelsel is de energieprestatie. Die wordt beoordeeld op basis van het energielabel, of – als er geen energielabel is…
Lees meer

Wanneer wordt een samenwoner medehuurder?

|

Woonruimte is schaars. Woningcorporaties verdelen de beschikbare woningen eerlijk volgens plaatselijke regels, meestal gebaseerd op wachttijd en urgentie. Uitzonderingen zijn toegestaan, maar maatwerk mag jaarlijks maximaal bij een bepaald percentage van de toewijzingen worden toegepast. Daar moet je dus spaarzaam mee omgaan. De wet geeft een uitzondering: wie samenwoont met een huurder mag onder strikte…
Lees meer

Huurprijsindexatie: wordt de inflatie volledig doorberekend?

|

Met de hard oplopende inflatie groeit ook onder huurders van horeca-bedrijfsruimte de vrees voor de indexatie van de huurprijs. Wat kun je verwachten van de indexatie? Hoe controleer je of de berekening klopt? En wat kun je ertegen doen als de indexatie niet redelijk is? Waar vind ik de indexatieclausule? Het meest gebruikte model voor…
Lees meer

Stikstof, opkoopregelingen en onteigening

|

De uitstoot van stikstof moet verminderd worden, en het kabinet moet zich blijven inzetten om de stikstofdoelen te halen. Inmiddels is door bemiddelaar Remkes een advies opgesteld met de titel ‘Wat wel kan’. In dit advies zijn vijfentwintig aanbevelingen opgenomen, waaronder het uitkopen van zogenaamde ‘piekbelasters’. Het gaat daarbij om vijf- tot zeshonderd agrarische bedrijven.…
Lees meer

Huurkorting vanwege coronamaatregelen

|

Huurders die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, kunnen recht hebben op een korting op de huurprijs. De Hoge Raad heeft een berekening opgesteld om de korting te berekenen (de vastelastenmethode). Hoe werkt die berekening precies? Met welke onderdelen moet je rekening houden? De berekening in stappen Hieronder omschrijven wij…
Lees meer