Kennis is kracht.

Beheermaatschappij vastgoedfonds valt ook onder incassowet

|

De Wet kwaliteit incassodienstverlening heeft ingrijpende en kostbare gevolgen voor incassobureaus. Maar de wet heeft een bredere werking: in eerdere blogs besprak ik al dat de wet ook van toepassing is op beheerders van woonruimte en bedrijfsruimte die aanmaningen versturen voor hun klanten. In deze laatste blog in deze korte reeks over de Wki bespreek…
Lees meer

Nieuwe incassowet voor beheerders bedrijfsvastgoed

|

Ook beheerders van bedrijfsmatig vastgoed die de huur incasseren voor hun opdrachtgevers, zullen te maken krijgen met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. De wet is niet beperkt tot incasso bij consumenten. Wanneer is de Wki van toepassing? De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) gaat over veel meer dan wat in het normale spraakgebruik wordt verstaan onder incasso.…
Lees meer

Verhuurbeheerders vallen ook onder nieuwe incassowet

|

Wie regelmatig aanmaningen verstuurt voor een verhuurder, krijgt vanaf 1 april 2024 te maken met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Dat brengt opleidingseisen met zich mee, maar ook nieuwe eisen aan de inhoud van communicatie. Uiteindelijk gaat het niet voldoen aan de wet er zelfs toe leiden dat de vordering niet opeisbaar is en het recht…
Lees meer

Verschillen tussen het ROZ-model en de “huurdersvariant”

|

Op 30 januari 2024 introduceerden brancheorganisaties Inretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Vakcentrum, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Vastgoedoverleg de huurdersvariant op het ROZ-model. In dit blog bespreken we de belangrijkste verschillen tussen het ROZ-model voor de 290-bedrijfsruimten (zoals horeca- en winkelruimten) en de nieuwe huurdersvariant. Minimaal label C Het eerste verschil is opgenomen…
Lees meer

Huurprijsverhoging van 14,5 % voor bedrijfsruimten

|

In juni van het afgelopen jaar bespraken wij een uitspraak van de kantonrechter Den Haag, waarin de berekeningsmethode voor de huurprijsverhoging van bedrijfsruimten op basis van het CPI (consumentenprijsindex) ter discussie werd gesteld. De huurder stelde zich in deze zaak op het standpunt, dat een huurprijsverhoging van 14,5% (conform CPI) onredelijk was, omdat een explosieve…
Lees meer

Een huurprijsverhoging van 14,5% is niet reëel!

|

Recent heeft de kantonrechter zich uitgelaten over de vraag of een verhuurder van bedrijfsruimte een huurprijsverhoging (indexering) van 14,5% mag doorvoeren. De huurder vond dit veel te hoog, mede omdat het percentage van 14,5% beduidend hoger is dan het percentage per de huuringangsdatum (1,9%). Volgens de huurder zou een huurprijsverhoging tussen 7,6% en 8,1% redelijk…
Lees meer

Mogelijkheden voor de overheid na Didam

|

Eind 2021 is het grondbeleid van overheden grondig opgeschud. De Hoge Raad oordeelde in het Didam-arrest van 26 november 2021 dat de overheid aan eenieder gelijke kansen moet bieden om een onroerende zaak, die de overheid wenst te verkopen, te verkrijgen. Deze uitspraak, hoewel het geen geheel nieuw leerstuk betrof, zette het grondbeleid van diverse…
Lees meer

Schadevergoeding bij onteigening

|

In eerdere blogs heb ik als advocaat onteigeningsrecht de onteigeningsprocedure in grote lijnen uiteengezet. In deze blog komt de schadevergoeding aan bod: naar voren komt wie in aanmerking komt voor een schadeloosstelling bij onteigening, hoe de omvang van deze vergoeding wordt bepaald, welke andere kosten worden vergoed en hoe deze procedure in zijn werk gaat. …
Lees meer

Gerechtelijke procedure bij onteigening

|

In een eerdere blog heb ik (advocaat onteigening) het systeem van onteigening overzichtelijk uiteengezet. Hierin valt te lezen dat de onteigeningsprocedure op dit moment twee stappen kent. Er is eerst een procedure voor de Kroon (de specialisten van de overheid zelf), en vervolgens moet een onteigeningsoordeel van de Kroon óók worden bevestigd door de rechter.…
Lees meer

Overheidsbelangen: privaat- of bestuursrecht?

|

Medio augustus 2022 werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een hotel in Oost-Nederland had aangekocht. Dit, voor de huisvesting van ongeveer driehonderd asielzoekers, zo volgt uit een recente brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Deze aankoop heeft de gemoederen hoog doen oplopen. Omwonenden…
Lees meer