Kennis is kracht.

Maximering huurprijsverhoging vrije sector gewijzigd

|

Op 9 april 2024 is het eerder ingediende wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen waarin is bepaald, dat de tijdelijke Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten met nog eens vijf jaar wordt verlengd. Deze tijdelijke wet geldt in principe tot 1 mei 2024 en regelt de maximale huurprijsverhoging voor geliberaliseerde (vrije sector) woningen. Wat houdt deze…
Lees meer

Wat is de maximale huurverhoging 2024?

|

De jaarlijkse huurverhoging bij woonruimte is wettelijk beperkt. Ieder jaar wordt een maximum gesteld aan de indexatie van de huurprijs, zowel voor geliberaliseerde als voor sociale huurprijzen. De percentages voor 2024 zijn bekend gemaakt. Het gaat om het percentage als je in het tijdvak van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 de…
Lees meer

Herziene puntentelling kamerverhuur

|

De puntentelling voor onzelfstandige woonruimte wordt volledig herzien. Het oude stelsel gaat volledig op de schop en er komt een geheel nieuwe berekening. Het woningwaarderingsstelsel voor kamerverhuur wordt daarmee voor het eerst in ongeveer 50 jaar ingrijpend veranderd. Vorig jaar schreven wij al over deze plannen. De minister publiceerde het nieuwe stelsel eerder in consultatie.…
Lees meer

Regulering middenhuur: de stand van zaken

|

Met het voorstel voor de Wet betaalbare huur heeft de minister het ontwerp ingediend voor een wet waarmee de huurprijzen van woningen in het middensegment (‘de middenhuur’ of ‘middeldure huur’) gereguleerd wordt. Dat is een grote verandering in het stelsel voor huurbescherming bij woonruimte. Hoe zit die wet in elkaar? En wat is de stand…
Lees meer

Voorbeeldberekening nieuwe puntentelling kamerverhuur

|

Voor kamerverhuur geldt een speciale puntentelling: het woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte. Die puntentelling stamt uit de jaren 70 en is sindsdien niet noemenswaardig vernieuwd. Daardoor is die inmiddels ernstig verouderd. Factoren zoals het energielabel en de WOZ-waarde komen in de puntentelling niet terug. Daar komt nu verandering in: er ligt een ontwerp klaar voor een volledig…
Lees meer

Nieuwe regels voor verhuur aan expats

|

Wanneer is sprake van een ‘arbeidsmigrant’? De wet omschrijft een arbeidsmigrant als een onderdaan van een andere EU-lidstaat die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten. Hoewel het wetsvoorstel vooral bedoeld is om misstanden te bestrijden bij arbeidsmigranten die voor hun huisvesting afhankelijk zijn van hun werkgever,…
Lees meer

Bemiddelaars in de Wet goed verhuurderschap

|

Op wie is de Wet goed verhuurderschap van toepassing? De Wet goed verhuurderschap is van toepassing op verhuurders, maar ook op verhuurbemiddelaars die huurovereenkomsten tot stand brengen voor woonruimte of voor verblijfsruimte voor arbeidsmigranten. Strikt genomen is de wet overigens beperkt tot verhuurbemiddelaars die ‘lasthebber’ zijn. Dat is een juridische term voor bemiddelaars die namens…
Lees meer

Heb ik een verhuurvergunning nodig?

|

Wat is een verhuurvergunning? Met de invoering van de Wet goed verhuurderschap wordt het mogelijk voor gemeenten om een verhuurverordening in te voeren. Daarin kan een verbod worden opgenomen om te verhuren zonder verhuurvergunning. De vergunningplicht kan zien op een bepaalde categorie woonruimte in een bepaald gebied, of een bepaalde categorie verblijfsruimte voor arbeidsmigranten in…
Lees meer

Boete bij een te hoge huurprijs?

|

Aan wie kan een boete worden opgelegd? De Wet goed verhuurderschap legt verplichtingen op aan verhuurders en verhuurbemiddelaars. Wat precies onder een verhuurbemiddelaar moet worden verstaan lees je in deel 3 van deze blogreeks. Het college van burgemeester en wethouders kan een last onder dwangsom of een boete opleggen aan die partijen als zij hun…
Lees meer

Zeggenschap over je verhuurde woning verliezen?

|

Wanneer kan de verhuurder het beheer worden ontnomen? Met de introductie van de Wet goed verhuurderschap kunnen verhuurders geconfronteerd worden met een nieuwe sanctie: overname van het beheer. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat de verhuurder zich voor een bepaalde tijd niet met de verhuur van zijn woning mag bemoeien. Omdat dit…
Lees meer