Kennis is kracht.

Verhuur aan woningdelers verleden tijd?

|

In het wetsvoorstel voor regulering van de middenhuur heeft de minister een extra regel toegevoegd die het verhuren van een zelfstandige woning aan een groep huurders veel onaantrekkelijker maakt dan het nu is. Hoe zit het nu? Als je als verhuurder een appartement of een volledige woning in het geliberaliseerde segment verhuurt aan een groep…
Lees meer

Herziene puntentelling kamerverhuur

|

De puntentelling voor onzelfstandige woonruimte wordt volledig herzien. Het oude stelsel gaat volledig op de schop en er komt een geheel nieuwe berekening. Het woningwaarderingsstelsel voor kamerverhuur wordt daarmee voor het eerst in ongeveer 50 jaar ingrijpend veranderd. Vorig jaar schreven wij al over deze plannen. De minister publiceerde het nieuwe stelsel eerder in consultatie.…
Lees meer

Regulering middenhuur: alle relevante informatie

|

Wat verandert de Wet betaalbare huur? In het huidige stelsel van huurprijsbescherming zijn er twee soorten huur: geliberaliseerde huur en niet geliberaliseerde huur. De huurprijs op de eerste dag van de huurovereenkomst (de aanvangshuur) bepaalt of de huur geliberaliseerd is of niet. Er is een puntenstelsel (het woningwaarderingsstelsel) waarmee wordt bepaald wat de kwaliteit van…
Lees meer

Verschillen tussen het ROZ-model en de “huurdersvariant”

|

Op 30 januari 2024 introduceerden brancheorganisaties Inretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Vakcentrum, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Vastgoedoverleg de huurdersvariant op het ROZ-model. In dit blog bespreken we de belangrijkste verschillen tussen het ROZ-model voor de 290-bedrijfsruimten (zoals horeca- en winkelruimten) en de nieuwe huurdersvariant. Minimaal label C Het eerste verschil is opgenomen…
Lees meer

Huurprijsverhoging van 14,5 % voor bedrijfsruimten

|

In juni van het afgelopen jaar bespraken wij een uitspraak van de kantonrechter Den Haag, waarin de berekeningsmethode voor de huurprijsverhoging van bedrijfsruimten op basis van het CPI (consumentenprijsindex) ter discussie werd gesteld. De huurder stelde zich in deze zaak op het standpunt, dat een huurprijsverhoging van 14,5% (conform CPI) onredelijk was, omdat een explosieve…
Lees meer

Tijdelijke huur alleen voor buitenlandse studenten?

|

Op 14 november 2023 is de Wet vaste huurcontracten aangenomen in de Eerste Kamer. Met die wet wordt de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten beperkt tot enkele categorieën huurders. Als deze wet ingaat, kunnen verhuurders alleen nog aan bepaalde groepen huurders een tijdelijke huurovereenkomst aanbieden. Welke categorieën huurders zijn dat? Dat staat niet…
Lees meer

Fix je ROZ-model huurovereenkomst woonruimte

|

Het ROZ-model voor huurovereenkomsten van woonruimte is al jaren de standaard bij verhuur door zowel particulieren als grote beleggers. Het is een uitgebreid modelcontract waar veel risico’s voor verhuurders in zijn afgedekt. Daarom is het een populair model. Oneerlijk beding Maar sommige artikelen van het veelgebruikte ROZ-model zijn volgens de rechter oneerlijk. Dat heeft serieuze…
Lees meer

Voorbeeldberekening nieuwe puntentelling kamerverhuur

|

Voor kamerverhuur geldt een speciale puntentelling: het woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte. Die puntentelling stamt uit de jaren 70 en is sindsdien niet noemenswaardig vernieuwd. Daardoor is die inmiddels ernstig verouderd. Factoren zoals het energielabel en de WOZ-waarde komen in de puntentelling niet terug. Daar komt nu verandering in: er ligt een ontwerp klaar voor een volledig…
Lees meer

Wet goed verhuurderschap en Europees recht

|

Sinds 1  juli 2023: Wet goed verhuurderschap Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Het doel van deze wet is ongewenste verhuur-praktijken te voorkomen en tegengaan, en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. In een eerder bericht (link) beschreef mijn…
Lees meer

Energielabel telt altijd mee voor puntentelling

|

Eerder schreven wij in deze blog dat de Hoge Raad moest oordelen over de geldigheid van een energielabel voor de puntentelling bij huur van woonruimte, als het niet vóór aanvang van de huur opgesteld is. Inmiddels is de uitspraak van de Hoge Raad bekend. Ook een ’te laat’ opgesteld label telt mee Een energielabel dat…
Lees meer