Kennis is kracht.

Regulering middenhuur

|

Het vinden van een betaalbare huurwoning is voor velen steeds lastiger geworden. Met name huurders met lage- en middeninkomens hebben grote moeite om een huurwoning te vinden. Daar komt bij dat personen met inkomens, nét boven de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, zich vaak niet een huurwoning in de vrije huursector of koophuis kunnen veroorloven. Zij…
Lees meer

Indeplaatsstelling bij bedrijfsruimte: hoe werkt het?

|

Bij de verhuur van winkelruimte (juridisch ook wel ‘290-bedrijfsruimte’ genoemd) wordt tussen een verhuurder en een huurder in de meeste gevallen een huurovereenkomst gesloten voor de duur van vijf (plus vijf) jaar. De mogelijkheid bestaat dat een huurder zijn onderneming in het gehuurde object op een gegeven moment niet meer wil of kan voortzetten, maar…
Lees meer

De koppeling van een zorg- en huurovereenkomst

|

Woningcorporaties verhuren een deel van hun woningen aan zorginstellingen. Een zorginstelling kan deze woonruimtes gebruiken voor de huisvesting van zorgbehoevenden, bijvoorbeeld door middel van een onderhuur-constructie. Zo kan een zorginstelling een geheel complex huren van een woningstichting of een belegger, en vervolgens de noodzakelijke zorg leveren. Het is ook mogelijk dat de woningen rechtstreeks ter…
Lees meer

Overname huurcontract via splitsing

|

Een verhuurder van winkelruimte of kantoorruimte kan door middel van een ‘indeplaatsstelling’ een nieuwe huurder van zijn bedrijfsruimte krijgen. Zie hiervoor mijn blog over indeplaatsstelling. Naast een indeplaatsstelling kan een verhuurder van bedrijfsruimte ook op een andere manier, en zonder daarmee te hebben ingestemd, een nieuwe huurder krijgen. Dit kan als de huurder een rechtspersoon…
Lees meer

Energielabel opgesteld na aanvang huur

|

De huurder kan na ondertekening van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie stappen om de huurprijs te laten toetsen. De Huurcommissie toetst dan op basis van een ingewikkelde puntentelling of de huurprijs redelijk is. Onderdeel van dat puntenstelsel is de energieprestatie. Die wordt beoordeeld op basis van het energielabel, of – als er geen energielabel is…
Lees meer

Wanneer wordt een samenwoner medehuurder?

|

Woonruimte is schaars. Woningcorporaties verdelen de beschikbare woningen eerlijk volgens plaatselijke regels, meestal gebaseerd op wachttijd en urgentie. Uitzonderingen zijn toegestaan, maar maatwerk mag jaarlijks maximaal bij een bepaald percentage van de toewijzingen worden toegepast. Daar moet je dus spaarzaam mee omgaan. De wet geeft een uitzondering: wie samenwoont met een huurder mag onder strikte…
Lees meer

Huurprijsindexatie: wordt de inflatie volledig doorberekend?

|

Met de hard oplopende inflatie groeit ook onder huurders van horeca-bedrijfsruimte de vrees voor de indexatie van de huurprijs. Wat kun je verwachten van de indexatie? Hoe controleer je of de berekening klopt? En wat kun je ertegen doen als de indexatie niet redelijk is? Waar vind ik de indexatieclausule? Het meest gebruikte model voor…
Lees meer

Huurkorting vanwege coronamaatregelen

|

Huurders die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, kunnen recht hebben op een korting op de huurprijs. De Hoge Raad heeft een berekening opgesteld om de korting te berekenen (de vastelastenmethode). Hoe werkt die berekening precies? Met welke onderdelen moet je rekening houden? De berekening in stappen Hieronder omschrijven wij…
Lees meer

Opkoopbescherming, verhuurverbod en zelfwoonplicht in Arnhem

|

Sinds begin dit jaar geldt in Arnhem een regeling voor opkoopbescherming. Opkoopbescherming houdt in dat een woning gedurende de eerste vier jaar na de aankoop niet mag worden verhuurd. Opkoopbescherming geldt in Arnhem slechts in bepaalde wijken en, binnen die wijken, enkel voor woningen met een WOZ-waarde van € 325.000 of lager. Wat zijn precies…
Lees meer

De WOZ-cap in de puntentelling voor woonruimte

|

Vanaf 1 mei 2022 geldt een beperking op het aantal punten dat de WOZ-waarde kan opleveren. Wat houdt de WOZ-cap precies in? En in welke gevallen is de WOZ-cap van toepassing? Welke uitzonderingen gelden er voor de WOZ-cap? Wat is de WOZ-cap? De WOZ-cap is een beperking van het aandeel van de punten voor de…
Lees meer