Kennis is kracht.

Last onder dwangsom

|

Een ‘last onder dwangsom’. U hebt er vast wel eens van gehoord. Of misschien zelfs mee te maken gehad. Maar wat is het eigenlijk? Onze advocaat bestuursrecht legt uit. Wat is een last onder dwangsom? Overheidsinstanties kunnen aan burgers en bedrijven een last onder dwangsom (of kortweg: ‘dwangsom’ ) opleggen wanneer zij vinden dat sprake…
Lees meer

Het Didam-arrest duidelijk uitgelegd

|

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), bekend als het ‘Didam-arrest’, heeft een flinke schokgolf in het overheidsprivaatrecht teweeggebracht. De Hoge Raad oordeelt in deze uitspraak dat een overheidsorgaan (in dit geval een gemeente) een vastgoed-object dat zij in eigendom heeft, niet een-op-een aan een projectontwikkelaar mag verkopen, als er (naar…
Lees meer

Stikstof, opkoopregelingen en onteigening

|

De uitstoot van stikstof moet verminderd worden, en het kabinet moet zich blijven inzetten om de stikstofdoelen te halen. Inmiddels is door bemiddelaar Remkes een advies opgesteld met de titel ‘Wat wel kan’. In dit advies zijn vijfentwintig aanbevelingen opgenomen, waaronder het uitkopen van zogenaamde ‘piekbelasters’. Het gaat daarbij om vijf- tot zeshonderd agrarische bedrijven.…
Lees meer

Opkoopbescherming, verhuurverbod en zelfwoonplicht in Arnhem

|

Sinds begin dit jaar geldt in Arnhem een regeling voor opkoopbescherming. Opkoopbescherming houdt in dat een woning gedurende de eerste vier jaar na de aankoop niet mag worden verhuurd. Opkoopbescherming geldt in Arnhem slechts in bepaalde wijken en, binnen die wijken, enkel voor woningen met een WOZ-waarde van € 325.000 of lager. Wat zijn precies…
Lees meer

Invoering opkoopbescherming in Nijmegen vervroegd!

|

Op 2 november jl. heeft de gemeenteraad van Nijmegen unaniem ingestemd met de invoering van opkoopbescherming in de gemeente Nijmegen. Anders dan verwacht, zal de opkoopbescherming al gaan gelden met ingang van medio november, en dus niet pas per 1 januari 2023. Wat zijn de gevolgen van de opkoopbescherming? En hoe ga je als verhuurder,…
Lees meer

Flexwoningen: vergunning en verhuur

|

Gelijktijdig met de invoering van de Crisis- en herstelwet tijdens de vorige woning- en bouwcrisis in 2010, is ook de ‘omgevingsvergunning voor een aflopende activiteit’ ingevoerd. Daarmee werd het makkelijker om een vergunning te krijgen voor bijvoorbeeld de bouw van tijdelijke gebouwen. In de huidige woningcrisis biedt deze vergunning veel mogelijkheden voor tijdelijke woningen. Die…
Lees meer

Planschade en nadeelcompensatie

|

De overheid neemt besluiten in het algemeen belang. Als de overheid rechtmatig handelt om het algemeen belang te dienen, kan het tóch zijn dat bepaalde burgers en bedrijven daardoor schade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplan dat een geheel nieuwe woonwijk mogelijk maakt, maar waardoor de waarde van omliggende woningen vermindert. Of aan de omlegging…
Lees meer

Wet opkoopbescherming: veelgestelde vragen

|

Recent schreef ik een blog over de Wet opkoopbescherming (ook wel bekend onder de naam ‘zelfbewoningsplicht’ of ‘zelfwoonplicht’), waarin ik de belangrijkste regels over deze nieuwe wetgeving op een rijtje heb gezet. Dit blog kunt u hier lezen. Naar aanleiding van dit blog heb ik van verschillende verhuurders, beleggers en ontwikkelaars vragen ontvangen. Deze veelgestelde vragen (FAQs)…
Lees meer

De Wet opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht: dit zijn de nieuwe regels!

|

De woningmarkt is ‘hot’. Niet alleen omdat in veel gemeenten sprake is van een verhitte woningmarkt, maar ook omdat op social media en in kranten de nodige analyses over woningnood verschijnen, die vervolgens weer flink worden bediscussieerd. In die discussies wordt nogal eens met de beschuldigende vinger naar de private belegger, de verhuurder en/of de…
Lees meer

Vergunningen en het recht op eigendom of: waarom je de boer zijn vergunning níet afpakt

|

Om de uitstoot van stikstof te beperken zijn snelle en verregaande maatregelen nodig. In dat kader zijn de pijlen gericht op zogenaamde ‘piekbelasters’ – boerenbedrijven die relatief veel stikstof uitstoten en daarmee een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden. Het beëindigen van deze boerenbedrijven levert al op korte termijn een vermindering van de stikstofuitstoot op,…
Lees meer