De VvE: een gezamenlijk eigenbelang.

Advocaat VvE en appartementsrecht

IJzer Advocaten wordt landelijk goed gevonden door Vereniging van Eigenaars (VvE’s), professionele beheerders van VvE’s en andere zakelijke partijen die vragen hebben over de VvE en appartementsrechten (makelaar, projectontwikkelaar, aannemer, eigenaar/belegger). Het appartementsrecht is een rechtsfiguur op zichzelf en door de unieke combinatie van eigendom, exclusief gebruik en zeggenschap binnen de Vereniging van Eigenaars bijzonder complex. Ons advocatenkantoor heeft jarenlange praktijkervaring en kennis binnen dit rechtsgebied. We komen dagelijks in gebouwen die bestaan uit appartementen en appartementsrechten, en zijn daarom ook vertrouwd met de praktische bijzonderheden van het appartementsrecht.

Waarom een VvE advocaat?

IJzer Advocaten kan u als specialist advocaat appartementsrecht adviseren in de volgende zaken. Zo nodig procederen wij in deze kwesties:

 • splitsing van eigendom in appartementsrechten
 • uitleg van een splitsingsakte
 • herontwikkeling van vastgoed, waaronder monumenten
 • splitsing van eigendom, de huisvestingswet, en de huisvestingsverordening
 • wijziging van een akte van splitsing
 • op-, aan- en onderbouw bij een appartementencomplex
 • vereniging van eigenaars en verduurzaming (zonnepanelen, laadpalen)
 • juridisch advies bij VvE-beheer
 • het lenen van geld door de VvE
 • renovatie, groot onderhoud en meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • de huisvesting van airbnb, studenten en andere bewoners
 • ingebruikgeving van privé-gedeelten aan een derde (parkeerplaats, dakterras)
 • overlast van een bewoner
 • conflicten binnen de vereniging van eigenaars
 • geschillen tussen de ALV en het bestuur van de VvE
 • bevoegdheden van het bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid
 • stemmen en stemverhoudingen binnen de ledenvergadering
 • conflicten tussen een VvE-lid en het bestuur van de VvE of de ALV
 • het opstellen en beoordelen van een huishoudelijk reglement
 • de beoordeling van het splitsingsreglement
 • beëindiging van de splitsing en samenvoeging

Contact appartementsrecht advocaat

Direct contact met een van onze VvE-advocaten?

U kunt onze advocaten bereiken via telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.