Van Aannemer tot Zekerheid.

Advocaat bouwrecht

Het bouwrecht is sinds jaar en dag een belangrijke pijler binnen IJzer Advocaten. Ons team van advocaten heeft ruime ervaring en expertise binnen het bouwrecht, van grondverwerving tot eindafrekening. Niet alleen zijn we vertrouwd met de juridische facetten van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en vastgoedontwikkeling. We zijn ook thuis in de praktische ‘ins en outs’ van het bouwproces, en kunnen uw vragen vanuit verschillende oogpunten benaderen. Wij staan projectontwikkelaars en directies, opdrachtgevers, aannemers, financiers, architecten en andere marktpartijen in het gehele bouwproces bij, van A tot Z.

Van grondverwerving tot eindafrekening

Het bouwrecht is niet een op zichzelf staand rechtsgebied. Bij het bouwproces komen nagenoeg áltijd ook andere rechtsgebieden om de hoek, zoals het ruimtelijk bouw- en omgevingsrecht, en het milieurecht. Bij IJzer Advocaten hebben we ook déze expertise in huis. Een strikte afbakening van het bouwrecht is niet te maken, maar we doen wel een poging. Onder het bouwrecht verstaan we bij IJzer Advocaten het bouwproces vanaf grondverwerving tot aan eindafrekening, en alle juridische aspecten die daarbij komen kijken. Zowel in civielrechtelijke relaties (zoals tussen een aannemer en zijn opdrachtgever) als in relaties met de overheid (zoals tussen een projectontwikkelaar en de gemeente).

Waarom IJzer Advocaten?

IJzer Advocaten heeft niet alleen de kennis en kunde in huis waar het gaat om bouwrecht, maar ook aanverwante rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht (ruimtelijk bouwrecht, omgevingsrecht, milieurecht), vastgoedrecht en verbintenissenrecht (contracten en overeenkomsten). IJzer Advocaten helpt opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij:

 • vastgoed-, project- en gebiedsontwikkeling
 • grondverwerving, grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, contracteren met de overheid
 • PPS-constructies en -samenwerkingen en kostenverhaal
 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten ((onder)aannemingsovereenkomst, koop-aanneemovereenkomst, samenwerkingsovereeenkomst, exploitatie-overeenkomst, design-and-build / design-and-construct, en andere bouwcontracten)
 • beoordelen van de totstandkoming van een bouwrechtelijke overeenkomst
 • uitleg en toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012), de UAV 1989, het Bouwbesluit (2012), AVA 1992/2013/2023, DNR, STABU, RAW  en andere bouwrechtelijke wet- en regelgeving
 • beoordeling en toepasselijkheid van modelovereenkomsten, standaardvoorwaarden en algemene voorwaarden
 • afrekening en verrekening van meer- en minderwerk
 • uitleg, toepasselijkheid en naleving van overeengekomen betalingsschema’s
 • stelposten en verrekenposten
 • bouwtijdoverschrijding, oplevertermijn, werkbare dagen, vertragingsclaims
 • toepassing van het retentierecht
 • oplevering van het werk
 • beëindiging van de aanneemovereenkomst of een ander bouwcontract
 • aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken en schade
 • bouwfouten en contractbreuk
 • uitleg van het bestek
 • door de opdrachtgever onbetaald gelaten facturen

Contact bouwrecht advocaat

Direct vrijblijvend contact met een advocaat bouwrecht van IJzer Advocaten?

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.