Over milieu, natuur, klimaat, agri en food.

Advocaat milieurecht

Ons team van advocaten behandelt niet alleen zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht en het omgevingsrecht, maar ook op het gebied van het milieurecht. Binnen het milieurecht onderscheiden we bij IJzer Advocaten juridische kwesties op het gebied van milieu (denk aan afvalstoffen, externe veiligheid, geluid, milieueffectrapportage, milieuvergunning), natuur (denk aan natuurbescherming, natuurvergunning, stikstof, uitstoot), klimaat en energie, agri (denk aan land- en tuinbouw, veehouderij, plattelandswoningen, ruimtelijke ordening, provinciale regelgeving en beleid en de wet dieren) en food.

Ons advocatenkantoor adviseert en procedeert voor zakelijke cliënten in hun relatie met of tegen de overheid, meestal provincies, gemeenten of de staatssecretaris/minister. Onze cliënten zijn hoofdzakelijk projectontwikkelaars en aannemers, eigenaars/beleggers van vastgoed, ondernemers en bedrijven, woningcorporaties en agrarische ondernemers.

Milieurecht

In het kader van het omgevingsrecht en milieurecht kunt u als zakelijke partij bij ons team terecht voor:

 • vergunningen voor milieu-activiteiten en agrarische activiteiten
 • melding voor het oprichten of veranderen van een bedrijf
 • milieueffectrapportage (MER of M.E.R.) en MER-beoordeling
 • handhaving, handhavingsverzoek en -besluit vanwege milieuactiviteiten
 • last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en bestuurlijke boete
 • stikstof, salderen, emissie
 • omgevingsvergunning milieu
 • natuurbescherming, Natura 2000, natuurvergunning
 • water en waterkwaliteit
 • geluid, geluidshinder, geluidsnormen en vergunningverlening
 • de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit
 • geur, geurhinder, geurnormen en vergunningverlening
 • bodemkwaliteit en afvalstoffen
 • gevaarlijke stoffen en externe veiligheid
 • (voormalige) agrarische bedrijfswoning en plattelandswoning
 • agrarische milieuaspecten, land- en tuinbouw

Contact met onze advocaten milieu en natuur

Direct in contact komen met een advocaat milieurecht van IJzer Advocaten?

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.