Vastgoed, onze gemene deler.

Advocaat vastgoedrecht

U zoekt een advocaat gespecialiseerd in onroerend goed. IJzer Advocaten is dé landelijke specialist in vastgoed. Ons advocatenkantoor heeft een unieke combinatie van expertise op het gebied van vastgoed en overheid.

Ons team van ervaren en deskundige advocaten adviseert dagelijks projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, vastgoedbeheerders, verhuurders, huurders, aannemers, architecten, makelaars, kopers van vastgoed en andere marktpartijen over alle juridische facetten van onroerend goed. En zo nodig procederen we namens deze partijen.

IJzer Advocaten is aangesloten bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten en de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, twee specialisatieverenigingen voor de advocaat.

Expertise in vastgoed

Vastgoedrecht (of: onroerend goedrecht) is het overkoepelende rechtsgebied voor juridische zaken die te maken hebben met onroerend goed.

IJzer Advocaten in Nijmegen is gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van:

 • vastgoed-, project- en gebiedsontwikkeling
 • grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, contracteren met de overheid
 • PPS-constructies en -samenwerkingen en kostenverhaal
 • realisatie van nieuwbouw
 • aankoop en verkoop van bestaande bouw en monumentaal vastgoed
 • herontwikkeling van gebouwen en monumenten
 • financiering van nieuw en bestaand onroerend goed
 • hypotheken en financieringen van gebouwen en bouwprojecten
 • verbouwing, renovatie en restauratie van bestaand onroerend goed en monumenten
 • splitsing, omzetting, samenvoeging en onttrekking van woningen en gebouwen
 • huisvestingsvergunning, opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht
 • toeristische verhuur, woonvereniging en huisvestingswet
 • omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en omgevingsvergunning
 • parkeernormen, kamerverhuur en -bewoning, Bibob-kwesties en horeca
 • handhavingsbesluiten (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete)
 • ruimtelijke ordening en omgeving: milieu, natuur, agri, food, omgeving, duurzaamheid en klimaat
 • opstellen en beoordelen van contracten, zoals een aannemingsovereenkomst, een huurovereenkomst en een koopovereenkomst
 • huur en verhuur van woonruimte
 • huur en verhuur van kantoorruimte en bedrijfsruimte
 • huurprijs, servicekosten, verhuis- en inrichtingskosten en onderhuur
 • indeplaatsstelling en herziening van de huurprijs (nadere huurprijsvaststelling)
 • ontbinding/beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming
 • vereniging van eigenaars, appartementsrecht en splitsing
 • erfpacht, opstalrecht, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, mandeligheid, recht van overpad
 • verkrijgende en bevrijdende verjaring
 • garanties, verborgen gebrek, schade en aansprakelijkheid
 • gerechtelijke procedures, arbitrage en mediation

‘Vastgoed, onze gemene deler’

Bij IJzer Advocaten zeggen we wel dat vastgoed onze gemene deler is. Waarom? Hoewel onze advocaten ieder hun eigen, specifieke expertise hebben, hebben zij allen sterke raakvlakken met vastgoedrecht en onroerend goed. En dat is ook niet zo vreemd, nu het vastgoedrecht in feite een overkoepelend rechtsgebied is van alle rechtsgebieden die te maken hebben met vastgoed en onroerend goed! Heeft u daarom advies of rechtsbijstand nodig bij uw vastgoed? Dan is uw zaak bij ons in deskundige handen.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Direct contact met een vastgoedadvocaat van IJzer Advocaten?

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.