Onze specialismen op een rij.

Huren, verhuren en wonen

Het huurrecht omvat het samenstel van regels betreffende huur en verhuur. Binnen het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de huur en verhuur van woonruimte, van bedrijfsruimte (ook wel 290-ruimte genoemd), van kantoorruimte en andere onroerende zaken (ook wel 230a-ruimte genoemd), van roerende zaken (bijvoorbeeld een auto) en van onbebouwd onroerend goed. Binnen het woonrecht speelt vooral het recht dat geldt tussen buren onderling (huurders of eigenaars).

Bouwen en verbouwen

Onder het bouwrecht verstaan we binnen IJzer Advocaten de juridische regels die gaan over de onderlinge relaties tussen partijen die bij een bouwproject betrokken kunnen zijn. Denk hierbij aan traditioniƫle partijen als een opdrachtgever, ontwikkelaar, directie en aannemer, maar ook aan een vastgoedbeheerder, makelaar, architect, consument en andere marktpartijen.

Bestemmingsplannen en vergunningen

Het ruimtelijk bestuursrecht gaat over de ruimtelijke inrichting van ons land, met name op het gebied van bouwen en gebruik. Zaken als een bestemmingsplan, omgevingsvergunning, melding, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan en beheersverordening zijn hierbij voorname instrumenten. Maar ook vergunningsvrije bouw en andere vergunningen kunnen een voorname rol spelen.

Handhaving, boetes en lasten

Wordt u geconfronteerd met een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete? Of wilt u advies over andere handhavingsmaatregelen die tegen u wordt getroffen door een overheid, bijvoorbeeld een gemeente of een provincie? Dan kunt u terecht bij ons team van advocaten handhaving, boetes en lasten.

Milieu, natuur en klimaat

Het milieurecht omvat de bescherming van het leefmilieu. De meeste milieuregelgeving valt onder het bestuursrecht. Binnen het milieurecht treffen we juridische zaken die gaan over emissie en afvalstoffen (bijvoorbeeld stikstof), natuurbescherming, water en waterkwaliteit, geluid, bodemkwaliteit, geur, gevaarlijke stoffen, klimaat en duurzaamheid.

Vereniging van eigenaars en appartementen

Het appartementsrecht omvat het samenstel van regels over gesplitste eigendom, meestal een appartementencomplex met een vereniging van eigenaars, of andere gesplitste eigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw of een winkelruimte-complex, of combinatie van wonen en winkelen).

Kopen, verkopen en financiering

Vastgoedtransacties betreffen alle juridische zaken die te maken hebben met de vervreemding (bijvoorbeeld verkoop), verkrijging (bijvoorbeeld aankoop) van onroerend goed. Ook de bezwaring van vastgoed kan hieronder vallen (bijvoorbeeld een hypotheek/financiering). IJzer Advocaten maakt hierbij onderscheid tussen privaatrecht (huurrecht, koop en verkoop, appartementsrechten, zakelijke rechten, financiering en transacties) en bestuursrecht (omgevingsrecht, project- en gebiedsontwikkeling, milieurecht, ruimtelijke ordening, ruimtelijk bestuursrecht).