Last onder dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete...?

Handhavingsverzoek Advocaat

Het kan zijn dat u overlast ervaart doordat bestuurlijke regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld als bij u in de buurt wordt gebouwd. Ook kan het zijn dat u het vermoeden hebt dat bestuurlijke normen of vergunningvoorschriften niet worden nageleefd. U kunt dan een handhavingsverzoek doen bij het bevoegd gezag. In beginsel moet de gemeente of de provincie handhavend optreden tegen een geconstateerde overtreding van een wettelijk voorschrift. Soms wil of kan een gemeente niets doen en wordt uw handhavingsverzoek afgewezen. Hiertegen kunt u dan bezwaar maken. 

Het kan ook zijn dat een gemeente juist handhavend optreedt tegen u, bijvoorbeeld door het opleggen van bestuursdwang, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. In de meeste gevallen zult u eerst een voornemen tot handhavend optreden ontvangen. Bij IJzer Advocaten kunnen we u begeleiden in de procedure door eerst een zienswijze tegen het voornemen op te stellen. Bestuurlijke handhaving wordt meestal ingezet op het ongedaanmaken van een situatie die in strijd is met geldende voorschriften, bijvoorbeeld voorschriften uit een bouwvergunning of voorschriften uit een omgevingsvergunning. Ook kan het zijn dat het bestuursorgaan handhavend optreedt als straf of sanctie op een overtreding. 

Advocaat last onder dwangsom

Tegen de oplegging van een last onder dwangsom of bestuursdwang staat bezwaar en beroep open. IJzer Advocaten stelt regelmatig bezwaarschriften op tegen een beschikking van de gemeente, provincie of waterschap waarmee een dwangsom of bestuursdwang wordt opgelegd. Ook kunnen wij u bijstaan in het beroep bij de bestuursrechter. 

Handhavingsrecht

Op het gebied van handhavingsrecht kunt u als particulier (woning-eigenaar, omwonende) bij ons advocatenkantoor terecht voor de volgende zaken:

  • indienen van een handhavingsverzoek;
  • juridische bijstand bij het afwijzen van een handhavingsverzoek;
  • zienswijze bij een voornemen tot handhaving
  • bezwaar, beroep en hoger beroep tegen een handhavingsverzoek;
  • bezwaar, beroep en hoger beroep tegen een last onder dwangsom;
  • bezwaar, beroep en hoger beroep tegen bestuursdwang;
  • juridisch advies bij handhavend optreden;
  • juridisch advies bij sanctierecht;
  • juridisch advies over bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties;
  • toezicht op de naleving, handhavingstoezicht.

Ook kunnen we u helpen bij andere vragen over bestuurlijke boetes, sanctierecht en handhavingsrecht.

Contact advocaat handhavingsrecht

Wilt u contact opnemen met een advocaat sanctierecht, advocaat last onder dwangsom of een advocaat handhaving van IJzer Advocaten? U kunt ons vrijblijvend bellen op 024- 30 30 365 of uw vragen mailen aan info@ijzeradvocaten.nl, of een contactformulier invullen.