De VvE: een gezamenlijk eigenbelang.

Advocaat appartementsrecht

IJzer Advocaten heeft inmiddels een jarenlange ervaring op het gebied van het appartementsrecht. IJzer Advocaten adviseert Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), vastgoedbeheerders en andere (zakelijke) partijen (appartementsgerechtigden, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, beleggers), en procedeert in zaken op het gebied van het appartementsrecht. 

Het appartementsrecht regelt de rechten en plichten die verband houden met de gedeelde eigendom van een onroerende zaak, het exclusief gebruik van een specifiek deel daarvan en de samenwerking tussen de bij de onroerende zaak betrokken partijen. Het appartementsrecht kent daarmee raakvlakken met onderwerpen als eigendom, gemeenschappen en verenigingen. 

Appartementencomplex, winkelruimte, bedrijfsruimte

In veel gevallen wordt het appartementsrecht geassocieerd met woonruimte. Maar ook winkelruimte, (horeca-)bedrijfsruimte of kantoorruimte kan als appartement aangemerkt worden. Het appartementsrecht ziet daarmee op een breed scala aan onderwerpen – en een nog breder scala aan belangen. 

Dat betekent ook dat het appartementsrecht, als ware het een bijzondere vorm van eigendom, binnen een groter kader (stapelen van rechten) te plaatsen is, of juist binnen een beperkter kader (ondersplitsing). Eigendomsverhoudingen spelen hierbij een belangrijke rol, maar niet zelden ook bestuursrechtelijke overwegingen. 

Juist omdat IJzer Advocaten zich heeft toegelegd op zowel het civiele vastgoedrecht als op het  ruimtelijk bestuursrecht, beschikt IJzer Advocaten over de ‘know-how’ om in complexe zaken snel en goed te adviseren en, zonodig, te procederen. 

Vereniging van Eigenaars advocaat

IJzer Advocaten kan u als deskundige op het gebied van het appartementsrecht adviseren in de volgende zaken: 

 • splitsing van eigendom in appartementsrechten;
 • uitleg van een splitsingsakte;
 • herontwikkeling van vastgoed, waaronder monumenten;
 • splitsing van eigendom, de huisvestingswet, en de huisvestingsverordening;
 • wijziging van een akte van splitsing;
 • op-, aan- en onderbouw bij een appartementencomplex;
 • vereniging van eigenaars en verduurzaming (zonnepanelen, laadpalen);
 • juridisch advies bij VvE-beheer;
 • het lenen van geld door de VvE;
 • renovatie, groot onderhoud en meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
 • de huisvesting van airbnb, studenten en andere bewoners;
 • ingebruikgeving van privé-gedeelten aan een derde (parkeerplaats, dakterras);
 • overlast van een bewoner;
 • conflicten binnen de vereniging van eigenaars;
 • geschillen tussen de ALV en het bestuur van de VvE;
 • bevoegdheden van het bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid;
 • stemmen en stemverhoudingen binnen de ledenvergadering;
 • conflicten tussen een VvE-lid en het bestuur van de VvE of de ALV;
 • het opstellen en beoordelen van een huishoudelijk reglement;
 • de beoordeling van het splitsingsreglement;
 • beëindiging van de splitsing en samenvoeging.

Contact appartementsrecht advocaat

Onze advocaten VvE en appartement zijn vrijblijvend te bereiken via telefoonnummer 024 – 30 30 365, per e-mail via info@ijzeradvocaten.nl, of via het contactformulier dat u hier kunt invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.