Het totale pakket voor de commerciële verhuur.

Advocaat commerciële verhuur

Het team commerciële verhuur van IJzer Advocaten behartigt de belangen van beleggers, investeerders en andere commerciële verhuurders bij hun vastgoedportefeuille. IJzer Advocaten staat veelal landelijk opererende beleggers- en beleggingsmaatschappijen bij, evenals andere eigenaars of bemiddelaars van groot/zakelijk onroerend goed. Wij zijn bekend met de belangen die deze partijen hebben bij hun belegging/investering, en bij het grotere plaatje van waaruit deze partijen werken. Wij zijn vertrouwd met de communicatie, en de toon van de communicatie, die wij met uw huurder, met de bemiddelaar of met andere contractspartijen van de investeerder of de investeringsmaatschappij voeren. Ons advocatenkantoor heeft álle kennis in huis om professionele marktpartijen binnen de commerciële/grootzakelijke huur en verhuur van woonruimte, winkelruimte, bedrijfsruimte en ander onroerend goed (bijvoorbeeld grond) te adviseren.

Uniek is dat we bij IJzer Advocaten Nijmegen niet alleen deskundig zijn op het gebied van verhuur, maar ook een team van advocaten hebben die gespecialiseerd zijn in ruimtelijke ordening en omgeving, en in het appartementsrecht (vereniging van eigenaars). In toenemende mate signaleren wij dat commerciële verhuurders (maar ook particuliere verhuurders) niet alleen contracteren met hun huurders, maar zich ook hebben te verhouden naar de lokale overheid, de gemeente. Denk hierbij aan de verhuurvergunning, opkoopbescherming, zelfbewoning, het omgevingsplan en allerhande vergunningen. Door de unieke samenstelling van advocaten binnen ons kantoor, zijn wij in staat u als professionele verhuurder in alle facetten van de verhuurde kantoorruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte of woonruimte te adviseren.

Anders dus dan de term commerciële verhuur misschien doet vermoeden, is niet alleen de huurrechtelijke wetgeving van belang, maar ook de gemeentelijke regelgeving. Elke gemeente mag zelf regels maken voor woningverhuur. Zo zijn misschien één of meerdere vergunningen nodig van de gemeente. Daarnaast kan er een vereniging van eigenaars actief zijn, die mogelijk afwijkende regels voor de verhuur heeft vastgelegd in haar splitsingsreglement. En we zijn ook regelmatig betrokken bij situaties waarbij de gemeente van mening is dat sprake is van een illegale situatie, en zij daarom handhavend optreedt (bijvoorbeeld door middel van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom).

Uniek juridisch totaalpakket

Bij IJzer Advocaten kun je een “total package” verwachten, een volwaardige dienstverlening. IJzer Advocaten houdt met alle facetten en belangen rekening, en heeft binnen het team de deskundigheid in huis om te adviseren over alle raakvlakken binnen de commerciële verhuur. IJzer Advocaten zit bovenop de actualiteit en is aangesloten bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten en de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten. Onder deze laatste vereniging valt ook ruimtelijke ordening en het ruimtelijk bestuursrecht. 

U kunt bij ons onder meer terecht voor advies en procedures over:

 • Verhuur, bemiddeling en beheer (woonruimten, kantoorpanden, bedrijfsruimten, winkelpanden) 
 • Vereniging van eigenaars, appartementsrechten, algemene ledenvergadering
 • Huisvesting van bijzondere groepen personen (arbeidsmigranten, kennismigranten/expats, studenten, grote groepen)
 • Kamerverhuur, onzelfstandige woonruimte, onvrije woonruimte, zelfstandige woonruimte
 • Woningontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst
 • Projectmatig en project-gestuurd onderhoud, klantgestuurd onderhoud, herstel van gebreken, renovatie, groot onderhoud
 • Verhogen en indexeren van de huurprijs
 • Opstellen van contracten
 • Adviseren over gemeentelijke omgevingsplan en vergunningsvereisten
 • Vergunningsaanvraag, verhuurvergunning, opkoopbescherming, omzetting/onttrekking/splitsing
 • Handhavend optreden (last onder dwangsom, bestuurlijke boete, bestuursdwang)
 • Milieu-technische eisen en discussies, duurzaamheid, klimaatadaptief bouwen
 • Veiligheid (brandveiligheid, asbest, bouwtechnische eisen)

IJzer Advocaten Nijmegen

Direct contact met een van onze experts op het gebied van onroerend goed en commerciële verhuur? Onze advocaten

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024-30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.