Voorloper in de ruimtelijke ordening.

Advocaat ruimtelijke ordening

Het team Vastgoed & Overheid van IJzer Advocaten is voorloper op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting, ruimtelijk bestuursrecht en natuur/milieu. Onze sectie bestuursrecht heeft in de afgelopen jaren in procedures tegen (en met) de overheid op belangrijke punten het verschil weten te maken. Op deze wijze hebben we voor onze cliënten zeer mooie resultaten weten te behalen. Onze cliënten, hoofdzakelijk eigenaars/beleggers van commercieel vastgoed, projectontwikkelaars en aannemers, roemen ons om onze gedurfde en eigenzinnige aanpak, en om ons doortastende optreden. IJzer Advocaten staat commerciële marktpartijen en enkele particulieren bij in alle facetten van vastgoed-, project- en gebiedsontwikkeling. Van vergunning en omgevingsplan tot contracten en aansprakelijkheid.

Omgevingsrecht en ruimtelijk bouwrecht

Het ruimtelijk bestuursrecht en de ruimtelijke ordening worden gezien als een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht op zijn beurt is een bijzondere vorm van het bestuursrecht – het recht dat geldt tussen burgers en de overheid, bijvoorbeeld een gemeente of provincie. Met omgevingsrecht wordt veelal gedoeld op de wet- en regelgeving die ziet op de ruimtelijke ordening, de fysieke leefomgeving en natuur/milieu, oftewel de fysiek/geografische wijze waarop Nederland wordt ingericht. Een voorbeeld in het ‘klein’ hiervan is dat men voor de bouw van een nieuwe woning een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig heeft. Een voorbeeld in het ‘groot’ hiervan is dat de gemeente voor het grondgebied van de gemeente een omgevingsplan dient vast te stellen, waarin wordt bepaald wat wel en niet mag met een stuk grond. Onze ruimtelijk bestuursrecht advocaten zijn specialisten op het gebied van de ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving.

Handhaving en huisvesting advocaat

Bij IJzer Advocaten Nijmegen hebben we een bijzondere interesse in ruimtelijke ordening kwesties die gaan over huisvesting of handhavend optreden. Denk bij het omgevingsrecht of het ruimtelijk bestuursrecht daarom vooral niet alleen aan een omgevingsplan of een omgevingsvergunning, maar ook aan huisvestingskwesties (splitsing, omzetting, onttrekking, samenvoeging en de gevolgen die dit heeft voor de zelfstandigheid/onzelfstandigheid en de brandveiligheid) en handhavend optreden (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete). Al met al kunt u op het gebied van ruimtelijk bestuur, huisvesting en handhaving bij onze advocaat terecht voor:

 • een zienswijze en/of beroep tegen een omgevingsplan (het vroegere bestemmingsplan), of een wijziging van het omgevingsplan
 • juridisch advies over een omgevingsplan en voorbereidingsbesluit
 • advies/begeleiding bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen/bouwactiviteit, een omgevingsplanactiviteit (OPA, BOPA), of een milieubelastende activiteit (MBA)
 • juridisch advies bij huisvestingsvergunning (kamerverhuur, splitsing in appartementen, onzelfstandig/zelfstandig, omzetting/onttrekking);
 • kwesties betreffende de brandveiligheid, constructie, geluid, volume/oppervlakte en vergunningen;
 • zienswijze bij een voornemend handhavend optreden, omgevingsplan en andere besluiten;
 • bezwaar, beroep en hoger beroep bij vergunningen, ontheffingen en handhavingsbesluiten;
 • reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedures;
 • bouw, verbouw, renovatie en sloop van woningen, bedrijfspanden, kantoren en andere ruimte, commercieel vastgoed;
 • bouwkundige wijziging en/of functiewijziging van bestaande gebouwen (splitsing, omzetting, onttrekking, samenvoeging);
 • monumentale woningen en andere gebouwen;
 • juridisch advies/begeleiding bij handhavend optreden (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete).
 • vergunningsvrij bouwen en vergunningsvrij verbouwen;
 • overgangsrecht bij bouw, verbouw en gebruik;
 • planschade en nadeelcompensatie;
 • schadevergoeding na onrechtmatige overheidsdaad;
 • overheidsaansprakelijkheid;
 • onteigening;
 • vastgoed-, project- en gebiedsontwikkeling;
 • grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, contracteren met de overheid;
 • PPS-constructies en -samenwerking, kostenverhaal.

IJzer Advocaten Nijmegen

Onze advocaten Vastgoed & Overheid zijn vrijblijvend te bereiken via telefoonnummer 024 – 30 30 365, per e-mail via info@ijzeradvocaten.nl, of via het contactformulier dat u hier kunt invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.