Samenwerking met het oog op de lange termijn.

Onze missie

Bij IJzer Advocaten streven we naar samenwerking en vertrouwen voor de lange termijn. We vinden het belangrijk laagdrempelig benaderbaar te zijn. Wij hebben onze werkwijze hierop aangepast.

Een kop koffie!

We maken graag kennis onder het genot van een kop koffie, maar voor een borrel bent u ook van harte welkom.

Voorafgaand aan onze bespreking nodigen wij u uit de stukken aan ons toe te sturen, zodat we deze vooraf al kunnen doornemen. Op deze manier kunnen we u vaak tijdens de eerste bespreking al een goed beeld van kansen en risico’s geven.

Een eerste bespreking en de voorbereiding daarvan zijn kosteloos.

Een voorstel

Na de eerste bespreking bepalen we samen of we met elkaar in zee willen gaan.

Wij doen u hiervoor een voorstel. De precieze inhoud van dit voorstel is afhankelijk van de kwestie en onze bespreking. Meestal omvat het voorstel een plan van aanpak en/of de werkzaamheden die wij voor u kunnen gaan verrichten. We maken een inschatting van de te verwachten kosten van de werkzaamheden. Daarbij maken we – als u dat wilt en als de zaak zich daarvoor leent – ook een voorstel voor een vaste prijs. Als wij afspreken dat we op basis van uurtarief werken, dan kunnen we ook afspreken dat we u regelmatig informeren over de bestede tijd. Zo houdt u zicht op de kosten.

Gaat u akkoord met ons voorstel? Dan ontvangt u van ons een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Heeft u nog vragen over ons voorstel? Wij beantwoorden deze graag!

Uitvoering van de opdracht

Zodra wij uw opdracht binnen hebben, gaan we écht aan de slag! We bewaken de besproken strategie voortdurend en leggen de concepten van e-mails, brieven en processtukken tijdig aan u voor. Als we op basis van uurtarief voor u werken, houden wij u maandelijks op de hoogte van de kosten.

Als we een procedure voor u voeren, dan leggen we u van tevoren uit hoe de zitting in zijn werk gaat. Wij doen dit vaker, maar u misschien niet – we zorgen dat u ook weet wat u te wachten staat! Ook als we voor u onderhandelen bij de totstandkoming van een contract, of als wij u daarbij op de achtergrond adviseren, zorgen wij dat u goed inzicht heeft in het te verwachten verloop daarvan.

Wij zijn altijd bereikbaar voor tussentijds overleg over de zaak. Natuurlijk kunnen we de telefoon niet aannemen als we in een zitting of een bespreking zitten, maar dan bellen we u daarna zo snel mogelijk terug.

Resultaat!

Wat een goed resultaat is, verkennen we samen met u – dat doen we bij het begin van de opdracht, maar we blijven dat in de gaten houden. Wat wilt u bereiken? Is er een andere uitkomst mogelijk die voor u werkt, maar ook voor uw wederpartij en andere betrokkenen?

Soms overtuigen we uw wederpartij al met één brief, of kunt u met een kort telefonisch advies al verder met leukere zaken. In andere gevallen is een uitspraak van de rechter nodig om het resultaat te bereiken dat u wilt. In ieder geval staan we u bij zolang als nodig is. Als uw wederpartij blijft tegenwerken, sturen we zo nodig de deurwaarder aan om het vonnis ten uitvoer te leggen.

Wij hebben oog voor de relatie met uw wederpartij. In veel gevallen is dat een relatie waar u uiteindelijk mee verder wilt – dan stappen we misschien wat voorzichtiger door de porseleinkast dan wanneer het om een eenmalige transactie gaat.

‘…but why stop there?’

Een advocaat moet je niet teveel nodig hebben. Maar daarvoor kun je ‘m beter te vroeg dan te laat bellen. Daarom helpen wij u ook graag verder, buiten lopende dossiers om. Kom eens naar een van onze seminars, of laat ons een in-house cursus organiseren bij uw organisatie. En stel uw vraag vóórdat het een probleem is. Dat kan allemaal tegen gunstige voorwaarden als u gebruik maakt van ons abonnement! Daar vertellen we u graag meer over – na afronding van uw eerste dossier bij ons kantoor, of gewoon meteen tijdens onze kennismaking al. Wij gaan graag een ijzersterke samenwerking met u aan; daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Onze werkwijze zelf ervaren?

Wilt u onze werkwijze eens vrijblijvend zelf ervaren? Neem dan contact met ons op.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.

Google Reviews