Three strikes, you’re out: de Wet goed verhuurderschap maakt het mogelijk dat de gemeente het beheer van de woning overneemt. Hoe zit dat? Deel 7 in onze blogreeks over de Wet goed verhuurderschap: Hoe huurt het eigenlijk?

Wanneer kan de verhuurder het beheer worden ontnomen?

Met de introductie van de Wet goed verhuurderschap kunnen verhuurders geconfronteerd worden met een nieuwe sanctie: overname van het beheer. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat de verhuurder zich voor een bepaalde tijd niet met de verhuur van zijn woning mag bemoeien.

Omdat dit een zware maatregel is, zal die niet snel toegepast mogen worden. De wet schrijft voor wanneer de gemeente een woning in beheer mag nemen. Dat is ten eerste als bij een verhuurder – nadat al 2 boetes zijn opgelegd in verband met overtreding van de regels van goed verhuurderschap – binnen 4 jaar nogmaals een overtreding van die regels wordt geconstateerd. Driemaal is scheepsrecht, dus.

Daarnaast kan een woning in beheer worden genomen als de vergunning geweigerd wordt, op het moment dat de woning verhuurd is. Of als de vergunning wordt ingetrokken.

Wat zijn de gevolgen van beheer door de gemeente?

Als de woning in beheer is genomen, mag de verhuurder geen beheersactiviteiten meer uitvoeren. Kort gezegd houdt dat een verbod in op het uitvoeren van alle handelingen die tot de rechten en plichten van een verhuurder behoren. Dat is dus niet alleen het verhuren en het incasseren van de huur en servicekosten, maar ook het verrichten van onderhoud, reparaties en het uitvoeren van inspecties. De verhuurder blijft bevoegd om de woning te verkopen of – bijvoorbeeld – een hypotheekrecht te vestigen.

De gemeente neemt de beheerstaken over. Daarvoor kan een externe beheerder worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een woningcorporatie. De beheerder kan zo nodig voorzieningen of aanpassingen aanbrengen in de woning en een onderhoudsplan opstellen en uitvoeren. De huur wordt door de beheerder geïncasseerd en – na aftrek van de gemaakte kosten voor onderhoud en beheer – doorgestort aan de verhuurder. Als de huurinkomsten niet dekkend zijn voor de kosten, kan de gemeente de kosten bij de verhuurder incasseren.

Wanneer wordt het beheer beëindigd?

De verhuurder krijgt het beheer over het pand terug als hij het college van burgemeester en wethouders met een verhuurplan overtuigt dat hij de regels van goed verhuurderschap (en de vergunningvoorwaarden) niet meer zal overtreden. Als de gemeente voorzieningen nodig heeft geoordeeld, dan moeten die aangebracht zijn en de kosten daarvan vergoed voordat het beheer eindigt.

Bezwaar tegen inbeheername

Neemt de gemeente je woning in beheer en ben je het daar niet mee eens? Maak dan op tijd bezwaar tegen het besluit. De inhoud van het besluit kan bepalend zijn voor de mogelijkheden tot beëindiging, bijvoorbeeld als besloten is dat er bepaalde aanpassingen in de woning moeten worden aangebracht.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van de Wet goed verhuurderschap? Wil je hulp bij het aanpassen van je werkwijze? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een in-house training over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ben je op zoek naar een informatieblad om te voldoen aan je informatieplicht jegens huurders? Als particuliere verhuurder met minder dan 10 verhuurde woningen kun je ons model voor jouw gemeente al vanaf € 45,00 bestellen in onze webshop. Voor grotere verhuurders, voor woningcorporaties en voor verhuurbemiddelaars hanteren wij een abonnementstarief, zodat je altijd verzekerd bent van een geactualiseerd en gepersonaliseerd informatieblad voor de gemeenten waarin je actief bent. Daarover kun je contact opnemen met Laurens Vrakking (06 – 16 14 23 35).