Een huurcontract voor bepaalde tijd. Mag dat onder het nieuwe huurrecht? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Met ingang van 1 juli 2016 geldt het nieuwe huurrecht, beter bekend als de Wet doorstroming huurmarkt. Ik, Mark Wagemans (advocaat huurrecht in Nijmegen), heb vanuit mijn praktijk gemerkt dat deze huurwetgeving af en toe tot onduidelijkheid kan leiden. Zo kreeg ik de vraag op welke soort huurovereenkomsten het nieuwe huurrecht van toepassing is, welke termijnen in acht genomen moeten (of kunnen) worden en welke groepen kunnen vallen onder het nieuwe huurrecht. Ik beantwoord deze vragen in dit blog.

Advocaat huurrecht legt uit

In de eerste plaats heeft het nieuwe huurrecht uitsluitend werking op huurovereenkomsten die tot stand zijn gekomen met ingang van of ná 1 juli 2016. Het nieuwe huurrecht is dus niet van toepassing op huurcontracten met een ingangsdatum vóór 1 juli 2016.

Verder is het nieuwe huurrecht van toepassing op zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Het is belangrijk om te weten wat je gaat (ver)huren, zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. Dit omdat de termijn voor een tijdelijke huurovereenkomst van zelfstandige woonruimte maximaal twee jaar is en voor onzelfstandige woonruimte maximaal vijf jaar is.

Opzegging door de verhuurder?

Een opzegging door de verhuurder is in het nieuwe huurrecht niet meer nodig om de huurovereenkomst voor bepaalde tijd te beëindigen. Dat betekent trouwens niet dat een verhuurder lekker stil kan blijven zitten. Een verhuurder zal de huurder wel tijdig op de hoogte moeten stellen of hij de huurovereenkomst wenst voort te zetten. Een verhuurder moet dat de huurder bovendien schriftelijk melden, met inachtneming van een termijn van minimaal drie maanden en maximaal één maand voor het einde van de huurovereenkomst.

Voor welke groepen?

De personen waarmee een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan is tot bepaalde groepen beperkt. Het gaat om de volgende doelgroepen:

  • personen met een leeftijd van 18 tot en met 27 jaar;
  • studenten;
  • promovendi;
  • grote gezinnen;
  • ouderen;
  • gehandicapten.

Een huurovereenkomst kan dus écht voor bepaalde tijd zijn. Wees daarvan bewust.

Mocht u verder nog vragen hebben, bijvoorbeeld over de nadere uitleg van de bovenstaande doelgroepen, of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst, neem dan gerust contact met mij op.