Huurrecht, ons vlaggenschip.

Advocaat huurrecht

IJzer Advocaten is de huisadvocaat van een groot aantal zakelijke verhuurders, zoals woningcorporaties, vastgoedbeheerders en commerciële verhuurders. En dat is niet voor niets: de huurrecht advocaten en adviseurs van IJzer Advocaten weten precies wat er in het huurrecht speelt en leveren geregeld een bijdrage aan de rechtsontwikkeling hiervan. Onze sectie huurrecht, bestaande uit een team van vier deskundige advocaten, heeft een ruime expertise op het gebied van de huur en verhuur van woonruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte en ander onroerend goed.

Huurrecht woonruimte

Op het gebied van huurrecht woonruimte kunt u als zakelijke partij (woningcorporatie, professionele verhuurder, eigenaar/belegger) bij ons advocatenkantoor terecht voor de volgende zaken:

 • opstellen en aangaan van een huurovereenkomst
 • opzegging / beëindiging van het huurcontract, o.a. op grond van dringend eigen gebruik
 • advies over een afwijkend beding in de huurovereenkomst
 • het verhogen of verlagen van de huurprijs
 • medehuur, gemeenschappelijke huishouding en voortzetting van de huur
 • onderverhuur
 • overlast, hinder en buurtonderzoek
 • renovatie, dringende werkzaamheden en onderhoud
 • oplevering na einde huurcontract en ontruiming
 • advies over de rechten en plichten van de huurder en verhuurder gedurende de huur

Huurrecht bedrijfsruimte

Onder het bedrijfsruimte huurrecht vallen meerdere soorten huurrecht, namelijk de huur/verhuur van winkelruimte (detailhandel, horeca), kantoorruimte (dienstverlening) en overige bedrijfsruimten (restcategorie). Onze advocaten huurrecht bedrijfsruimte kunnen u als zakelijke partij (professioneel/commercieel verhuurder of huurder, eigenaar/belegger, gemeente of instelling) adviseren over de volgende kwesties:

 • opstellen en aangaan van een huurcontract
 • herziening van de huurprijs of nadere huurprijsvaststelling
 • wijziging van afspraken, onvoorziene omstandigheden en corona-gevolgen
 • renovatie, dringende werkzaamheden en onderhoud
 • opzegging / beëindiging van de huurovereenkomst, o.a. op grond van dringend eigen gebruik
 • indeplaatsstelling en splitsing
 • voortzetting van de huur en onderverhuur
 • ontruimingsbescherming en ontruimingsprocedure
 • beëindiging van de huurovereenkomst

Contact met onze advocaat huurrecht

Direct vrijblijvend contact met een huurrecht advocaat van IJzer Advocaten?

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.