Kennis is kracht.

Beheermaatschappij vastgoedfonds valt ook onder incassowet

|

De Wet kwaliteit incassodienstverlening heeft ingrijpende en kostbare gevolgen voor incassobureaus. Maar de wet heeft een bredere werking: in eerdere blogs besprak ik al dat de wet ook van toepassing is op beheerders van woonruimte en bedrijfsruimte die aanmaningen versturen voor hun klanten. In deze laatste blog in deze korte reeks over de Wki bespreek…
Lees meer

Nieuwe incassowet voor beheerders bedrijfsvastgoed

|

Ook beheerders van bedrijfsmatig vastgoed die de huur incasseren voor hun opdrachtgevers, zullen te maken krijgen met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. De wet is niet beperkt tot incasso bij consumenten. Wanneer is de Wki van toepassing? De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) gaat over veel meer dan wat in het normale spraakgebruik wordt verstaan onder incasso.…
Lees meer

Verhuurbeheerders vallen ook onder nieuwe incassowet

|

Wie regelmatig aanmaningen verstuurt voor een verhuurder, krijgt vanaf 1 april 2024 te maken met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Dat brengt opleidingseisen met zich mee, maar ook nieuwe eisen aan de inhoud van communicatie. Uiteindelijk gaat het niet voldoen aan de wet er zelfs toe leiden dat de vordering niet opeisbaar is en het recht…
Lees meer

Verschillen tussen het ROZ-model en de “huurdersvariant”

|

Op 30 januari 2024 introduceerden brancheorganisaties Inretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Vakcentrum, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Vastgoedoverleg de huurdersvariant op het ROZ-model. In dit blog bespreken we de belangrijkste verschillen tussen het ROZ-model voor de 290-bedrijfsruimten (zoals horeca- en winkelruimten) en de nieuwe huurdersvariant. Minimaal label C Het eerste verschil is opgenomen…
Lees meer

Huurprijsverhoging van 14,5 % voor bedrijfsruimten

|

In juni van het afgelopen jaar bespraken wij een uitspraak van de kantonrechter Den Haag, waarin de berekeningsmethode voor de huurprijsverhoging van bedrijfsruimten op basis van het CPI (consumentenprijsindex) ter discussie werd gesteld. De huurder stelde zich in deze zaak op het standpunt, dat een huurprijsverhoging van 14,5% (conform CPI) onredelijk was, omdat een explosieve…
Lees meer

Tijdelijke huur alleen voor buitenlandse studenten?

|

Op 14 november 2023 is de Wet vaste huurcontracten aangenomen in de Eerste Kamer. Met die wet wordt de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten beperkt tot enkele categorieën huurders. Als deze wet ingaat, kunnen verhuurders alleen nog aan bepaalde groepen huurders een tijdelijke huurovereenkomst aanbieden. Welke categorieën huurders zijn dat? Dat staat niet…
Lees meer

Verhuurders, let op de vroegsignalering!

|

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent een uitspraak gepubliceerd waarin is geoordeeld dat een huurovereenkomst niet wordt ontbonden (ondanks een ruime huurachterstand van bijna 11 maanden), omdat de verhuurder niet heeft voldaan aan zijn meldplicht op basis van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Sinds 1 januari 2021 geldt het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (hierna: BGS). In dit besluit…
Lees meer

Fix je ROZ-model huurovereenkomst woonruimte

|

Het ROZ-model voor huurovereenkomsten van woonruimte is al jaren de standaard bij verhuur door zowel particulieren als grote beleggers. Het is een uitgebreid modelcontract waar veel risico’s voor verhuurders in zijn afgedekt. Daarom is het een populair model. Oneerlijk beding Maar sommige artikelen van het veelgebruikte ROZ-model zijn volgens de rechter oneerlijk. Dat heeft serieuze…
Lees meer

Wet goed verhuurderschap en Europees recht

|

Sinds 1  juli 2023: Wet goed verhuurderschap Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Het doel van deze wet is ongewenste verhuur-praktijken te voorkomen en tegengaan, en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. In een eerder bericht (link) beschreef mijn…
Lees meer

Energielabel telt altijd mee voor puntentelling

|

Eerder schreven wij in deze blog dat de Hoge Raad moest oordelen over de geldigheid van een energielabel voor de puntentelling bij huur van woonruimte, als het niet vóór aanvang van de huur opgesteld is. Inmiddels is de uitspraak van de Hoge Raad bekend. Ook een ’te laat’ opgesteld label telt mee Een energielabel dat…
Lees meer