Ruimtelijk bestuursrecht, ons vlaggenschip.

Advocaat ruimtelijk bestuursrecht

Het team ruimtelijk bestuursrecht van IJzer Advocaten is voorloper op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting en ruimtelijk bestuursrecht. In procedures tegen (of met) de overheid hebben we de laatste jaren op belangrijke punten het verschil weten te maken. Onze cliënten roemen ons om onze gedurfde en eigenzinnige aanpak, en om ons doortastend optreden. Ons advocatenkantoor adviseert en procedeert voor zakelijke cliënten in hun relatie met of tegen de overheid. Onze cliënten zijn hoofdzakelijk eigenaars/beleggers van vastgoed, projectontwikkelaars en aannemers, en andere initiatiefnemers van bouw- en verbouwprojecten en/of project- en gebiedsontwikkeling.

Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

Het ruimtelijk bestuursrecht wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht op zijn beurt is een bijzondere vorm van het bestuursrecht – het recht dat geldt tussen burgers en de overheid. Met ruimtelijk bestuursrecht wordt veelal gedoeld op de wet- en regelgeving die ziet op de ruimtelijke ordening, de fysiek/geografische wijze waarop Nederland wordt ingericht. Een voorbeeld in het ‘klein’ hiervan is dat men voor de bouw van een nieuwe woning een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig heeft. Een voorbeeld in het ‘groot’ hiervan is dat de gemeente periodiek voor delen van de gemeente een bestemmingsplan of beheersverordening dient vast te stellen, waarin wordt bepaald wat wel en niet mag met een stuk grond. Onze ruimtelijk bestuursrecht advocaten zijn specialisten op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Huisvesting en handhavend optreden

Bij IJzer Advocaten hebben we een bijzondere interesse in ruimtelijk bestuursrecht kwesties die gaan over huisvesting of handhavend optreden. Denk bij het omgevingsrecht of het ruimtelijk bestuursrecht daarom vooral niet alleen aan een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning, maar ook aan huisvestingskwesties (splitsing, omzetting, onttrekking, samenvoeging en de gevolgen die dit heeft voor de zelfstandigheid/onzelfstandigheid en de brandveiligheid) en handhavend optreden (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete). Al met al kunt u op het gebied van ruimtelijk bestuur, huisvesting en handhaving bij onze advocaat terecht voor:

 • het indienen van een zienswijze en/of beroep tegen een omgevingsplan
 • juridisch advies over een omgevingsplan of voorbereidingsbesluit
 • advies/begeleiding bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen, strijdig gebruik of andere activiteit
 • juridisch advies bij huisvestingsvergunning (kamerverhuur, splitsing in appartementen, onzelfstandig/zelfstandig)
 • kwesties betreffende de brandveiligheid, constructie, geluid, volume/oppervlakte en vergunningen
 • zienswijze bij een voornemend handhavend optreden, omgevingsplan en andere besluiten
 • bezwaar, beroep en hoger beroep bij vergunningen, ontheffingen en handhavingsbesluiten
 • reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedures
 • bouw, verbouw, renovatie en sloop van woningen, bedrijfspanden, kantoren en andere ruimte
 • bouwkundige wijziging en/of functiewijziging van bestaande gebouwen (splitsing, omzetting, onttrekking, samenvoeging)
 • monumentale woningen en andere gebouwen
 • juridisch advies/begeleiding bij handhavend optreden (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete)
 • vergunningsvrij bouwen en vergunningsvrij verbouwen
 • overgangsrecht bij bouw, verbouw en gebruik
 • planschade en nadeelcompensatie
 • schadevergoeding na onrechtmatige overheidsdaad
 • overheidsaansprakelijkheid
 • onteigening
 • vastgoed-, project- en gebiedsontwikkeling
 • grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, contracteren met de overheid
 • PPS-constructies en -samenwerking, kostenverhaal

Vrijblijvend contact met onze advocaat

Direct vrijblijvend contact met ons team van advocaten ruimtelijke ordening en huisvesting?

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.