Duidelijke en concrete communicatie.

Advocaat volkshuisvesting

De woningcorporatie vervult een belangrijke rol binnen de volkshuisvesting. Een advocaat van een woningcorporatie moet zich kunnen aansluiten bij die rol. Bij IJzer Advocaten begrijpen wij hoe een corporatie zich wil en moet opstellen. Wat haar doelen zijn en welke middelen zij heeft. Wij staan woningcorporaties bij onder andere op het gebied van:

  • leefbaarheid (overlast, hoarding, psychische problematiek, drugs, prostitutie)
  • woonfraude (onderverhuur, niet-bewoning, hoofdverblijf)
  • verhuur (medehuurderschap, voortzetting na overlijden, toewijzing)
  • projectgestuurd onderhoud (sociaal plan, bestemmingsplan, vergunningen, communicatie, medewerking)
  • klantgestuurd onderhoud (gebreken, huurprijsvermindering, schadevergoeding)
  • mutatieonderhoud
  • veiligheid (brandveiligheid, asbest, vuurwerk)

Voor de doelgroep die woningcorporaties bedienen, is duidelijkheid essentieel. Duidelijkheid betekent begrijpelijke woorden, begrijpelijke zinnen: communiceren op B2-niveau. Duidelijkheid betekent ook: concrete instructies. Zorgen dat de huurder weet wat er van hem of haar verwacht wordt. En binnen welke termijn. 

Bij ons werk voor woningcorporaties stellen wij ons ten doel: begripvol duidelijk zijn. Begripvol omdat wij weten dat veel van het gedrag waar wij huurders op aanspreken, voortkomt uit maatschappelijke omstandigheden. Duidelijk omdat dat gedrag nu eenmaal niet toelaatbaar is. Samen met onze (of uw eigen) gerechtsdeurwaarder laten wij uw vorderingen sociaal incasseren.

Wij streven ernaar om huurders te overtuigen. Lukt dat niet, dan pakken we door. We houden oog voor de kosten en werken efficiënt, maar geven waar  nodig prioriteit aan snelheid.  

Voor woningcorporaties bieden wij een abonnement aan waarin in-house-trainingen, een vraagbaakfunctie en een gereduceerd uurtarief zijn inbegrepen. 

Huurrecht advocaat

Meer informatie of eens vrijblijvend sparren? Advocaat huurrecht woonruimte Laurens Vrakking en Dewy Pluim zijn bereikbaar via de hiernaast vermelde contactgegevens.

U kunt ons advocatenkantoor IJzer Advocaten bereiken via telefoonnummer 024 – 30 30 365, door een e-mail te sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of door hier een contactformulier in te vullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.