Over milieu, natuur, klimaat, agri en food.

Advocaat milieurecht

Ons team van advocaten behandelt naast zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht, ook zaken op het gebied van milieurecht. Binnen het milieurecht onderscheiden wij bij IJzer Advocaten juridische kwesties op het gebied van milieu (denk aan afvalstoffen, externe veiligheid, geluids- en trillingsoverlast, endotoxinen, milieueffectrapportages, milieuvergunning), natuur (denk aan natuurbescherming, natuurvergunning, stikstof, uitstoot, water en waterkwaliteit, geschillen met waterschappen), klimaat en energie, agri (denk aan land- en tuinbouw, veehouderij, plattelandswoningen, ruimtelijke ordening, provinciale regelgeving en beleid en de wet dieren) en food.

Ons advocatenkantoor adviseert en procedeert voor burgers in hun relatie met of tegen de overheid, meestal provincies, gemeenten, de staatssecretaris/minister, en de waterschappen. Onze cliënten zijn een uiteenlopende groep van burgers waaronder huiseigenaren, grondbezitters, milieu- of dierenrechtorganisaties, jachtcombinaties, beoefenaars van hobbymatige dierhouderij, beoefenaars van hobbymatige vergunning – of meldingsplichtige activiteiten zoals garages, of andere bezorgde burgers.

Milieurecht

In het kader van het omgevingsrecht en milieurecht kunt u als burger bij ons team terecht voor:

 • vergunningen voor milieu-activiteiten
 • procedures tegen verleende omgevingsvergunningen voor milieu-activiteiten
 • procedures tegen bestemmingsplannen vanwege milieu-aspecten
 • last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en bestuurlijke boete
 • handhaving, handhavingsverzoek en -besluit vanwege milieuactiviteiten
 • stikstof, salderen, emissie
 • omgevingsvergunning milieu
 • natuurbescherming, Natura 2000, natuurvergunning
 • water en waterkwaliteit en watervergunning
 • geluid, geluidshinder, geluidsnormen en vergunningverlening
 • de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit
 • geur, geurhinder, geurnormen en vergunningverlening
 • bodemkwaliteit en afvalstoffen
 • gevaarlijke stoffen en externe veiligheid
 • asbest
 • (voormalige) agrarische bedrijfswoning en plattelandswoning
 • agrarische milieuaspecten, land- en tuinbouw
 • jacht en wildbeheer
 • registratie en erkenning (huis)dieren en vee
 • geschillen met waterschappen, provincies, gemeenten en de Staat over diverse milieurechtelijke aspecten

Contact met onze advocaten milieu en natuur

Direct in contact komen met een advocaat milieurecht van IJzer Advocaten?

U kunt ons vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 024 – 30 30 365, een e-mail sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.