Kennis is kracht.

Maximering huurprijsverhoging vrije sector gewijzigd

|

Op 9 april 2024 is het eerder ingediende wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen waarin is bepaald, dat de tijdelijke Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten met nog eens vijf jaar wordt verlengd. Deze tijdelijke wet geldt in principe tot 1 mei 2024 en regelt de maximale huurprijsverhoging voor geliberaliseerde (vrije sector) woningen. Wat houdt deze…
Lees meer

Beheermaatschappij vastgoedfonds valt ook onder incassowet

|

De Wet kwaliteit incassodienstverlening heeft ingrijpende en kostbare gevolgen voor incassobureaus. Maar de wet heeft een bredere werking: in eerdere blogs besprak ik al dat de wet ook van toepassing is op beheerders van woonruimte en bedrijfsruimte die aanmaningen versturen voor hun klanten. In deze laatste blog in deze korte reeks over de Wki bespreek…
Lees meer

Stemming over Wbh voorspeld door AI

|

Veel verhuurders twijfelen of zij hun woningen nog rendabel kunnen verhuren. Reden voor die twijfel is niet alleen de opeenstapeling van maatregelen die bedoeld zijn om de positie van huurders te verbeteren, maar vooral ook de onzekerheid over wetgeving die in voorbereiding is. Bij IJzer Advocaten hebben wij daar een oplossing voor gevonden. Met behulp…
Lees meer

Lelieteelt in de buurt: wat nu?

|

De laatste tijd is de lelieteelt veelvuldig in het nieuws geweest. Helaas ging het niet om de toenemende duurzaamheid van deze teelt, of om nieuwe milieubewuste ontwikkelingen, maar om een vele malen negatievere boodschap. De lelieteelt, en de daarbij behorende toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (vaak aangeduid als ‘pesticiden’), wordt steeds meer in verband gebracht met het…
Lees meer

Gewasbeschermingsmiddelen, de wet en gezondheidsrisico’s

|

De laatste jaren is er veel te doen rondom de sierteelt. Hoewel veel mensen het prachtige aanzicht van bloemenvelden in bloei kunnen waarderen, wordt de schaduwzijde van deze industrie steeds meer zichtbaar. Deze schaduwzijde wordt gevormd door de enorme hoeveelheden pesticiden – ook aangeduid als gewasbeschermingsmiddelen – die worden toegepast bij de teelt van pioenrozen,…
Lees meer

Nieuwe incassowet voor beheerders bedrijfsvastgoed

|

Ook beheerders van bedrijfsmatig vastgoed die de huur incasseren voor hun opdrachtgevers, zullen te maken krijgen met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. De wet is niet beperkt tot incasso bij consumenten. Wanneer is de Wki van toepassing? De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) gaat over veel meer dan wat in het normale spraakgebruik wordt verstaan onder incasso.…
Lees meer

Verhuurbeheerders vallen ook onder nieuwe incassowet

|

Wie regelmatig aanmaningen verstuurt voor een verhuurder, krijgt vanaf 1 april 2024 te maken met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Dat brengt opleidingseisen met zich mee, maar ook nieuwe eisen aan de inhoud van communicatie. Uiteindelijk gaat het niet voldoen aan de wet er zelfs toe leiden dat de vordering niet opeisbaar is en het recht…
Lees meer

Wat is de maximale huurverhoging 2024?

|

De jaarlijkse huurverhoging bij woonruimte is wettelijk beperkt. Ieder jaar wordt een maximum gesteld aan de indexatie van de huurprijs, zowel voor geliberaliseerde als voor sociale huurprijzen. De percentages voor 2024 zijn bekend gemaakt. Het gaat om het percentage als je in het tijdvak van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 de…
Lees meer

Puntentelling huurprijs woonruimte op de schop

|

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een op punten gebaseerd systeem om de maximale toegestane huurprijs van een woning vast te stellen. Hoe hoger de kwaliteit van de woning is, hoe meer punten een woning krijgt en des te hoger de huurprijs mag zijn. Het puntensysteem van het WWS staat uitgewerkt in het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw).…
Lees meer

Verhuur aan woningdelers verleden tijd?

|

In het wetsvoorstel voor regulering van de middenhuur heeft de minister een extra regel toegevoegd die het verhuren van een zelfstandige woning aan een groep huurders veel onaantrekkelijker maakt dan het nu is. Hoe zit het nu? Als je als verhuurder een appartement of een volledige woning in het geliberaliseerde segment verhuurt aan een groep…
Lees meer