Kennis is kracht.

Het Didam-arrest duidelijk uitgelegd

|

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), bekend als het ‘Didam-arrest’, heeft een flinke schokgolf in het overheidsprivaatrecht teweeggebracht. De Hoge Raad oordeelt in deze uitspraak dat een overheidsorgaan (in dit geval een gemeente) een vastgoed-object dat zij in eigendom heeft, niet een-op-een aan een projectontwikkelaar mag verkopen, als er (naar…
Lees meer

Energielabel opgesteld na aanvang huur

|

De huurder kan na ondertekening van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie stappen om de huurprijs te laten toetsen. De Huurcommissie toetst dan op basis van een ingewikkelde puntentelling of de huurprijs redelijk is. Onderdeel van dat puntenstelsel is de energieprestatie. Die wordt beoordeeld op basis van het energielabel, of – als er geen energielabel is…
Lees meer

Wanneer wordt een samenwoner medehuurder?

|

Woonruimte is schaars. Woningcorporaties verdelen de beschikbare woningen eerlijk volgens plaatselijke regels, meestal gebaseerd op wachttijd en urgentie. Uitzonderingen zijn toegestaan, maar maatwerk mag jaarlijks maximaal bij een bepaald percentage van de toewijzingen worden toegepast. Daar moet je dus spaarzaam mee omgaan. De wet geeft een uitzondering: wie samenwoont met een huurder mag onder strikte…
Lees meer

Huurprijsindexatie: wordt de inflatie volledig doorberekend?

|

Met de hard oplopende inflatie groeit ook onder huurders van horeca-bedrijfsruimte de vrees voor de indexatie van de huurprijs. Wat kun je verwachten van de indexatie? Hoe controleer je of de berekening klopt? En wat kun je ertegen doen als de indexatie niet redelijk is? Waar vind ik de indexatieclausule? Het meest gebruikte model voor…
Lees meer

Stikstof, opkoopregelingen en onteigening

|

De uitstoot van stikstof moet verminderd worden, en het kabinet moet zich blijven inzetten om de stikstofdoelen te halen. Inmiddels is door bemiddelaar Remkes een advies opgesteld met de titel ‘Wat wel kan’. In dit advies zijn vijfentwintig aanbevelingen opgenomen, waaronder het uitkopen van zogenaamde ‘piekbelasters’. Het gaat daarbij om vijf- tot zeshonderd agrarische bedrijven.…
Lees meer

Huurkorting vanwege coronamaatregelen

|

Huurders die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, kunnen recht hebben op een korting op de huurprijs. De Hoge Raad heeft een berekening opgesteld om de korting te berekenen (de vastelastenmethode). Hoe werkt die berekening precies? Met welke onderdelen moet je rekening houden? De berekening in stappen Hieronder omschrijven wij…
Lees meer

Opkoopbescherming, verhuurverbod en zelfwoonplicht in Arnhem

|

Sinds begin dit jaar geldt in Arnhem een regeling voor opkoopbescherming. Opkoopbescherming houdt in dat een woning gedurende de eerste vier jaar na de aankoop niet mag worden verhuurd. Opkoopbescherming geldt in Arnhem slechts in bepaalde wijken en, binnen die wijken, enkel voor woningen met een WOZ-waarde van € 325.000 of lager. Wat zijn precies…
Lees meer

De WOZ-cap in de puntentelling voor woonruimte

|

Vanaf 1 mei 2022 geldt een beperking op het aantal punten dat de WOZ-waarde kan opleveren. Wat houdt de WOZ-cap precies in? En in welke gevallen is de WOZ-cap van toepassing? Welke uitzonderingen gelden er voor de WOZ-cap? Wat is de WOZ-cap? De WOZ-cap is een beperking van het aandeel van de punten voor de…
Lees meer

Invoering opkoopbescherming in Nijmegen vervroegd!

|

Op 2 november jl. heeft de gemeenteraad van Nijmegen unaniem ingestemd met de invoering van opkoopbescherming in de gemeente Nijmegen. Anders dan verwacht, zal de opkoopbescherming al gaan gelden met ingang van medio november, en dus niet pas per 1 januari 2023. Wat zijn de gevolgen van de opkoopbescherming? En hoe ga je als verhuurder,…
Lees meer

Flexwoningen: vergunning en verhuur

|

Gelijktijdig met de invoering van de Crisis- en herstelwet tijdens de vorige woning- en bouwcrisis in 2010, is ook de ‘omgevingsvergunning voor een aflopende activiteit’ ingevoerd. Daarmee werd het makkelijker om een vergunning te krijgen voor bijvoorbeeld de bouw van tijdelijke gebouwen. In de huidige woningcrisis biedt deze vergunning veel mogelijkheden voor tijdelijke woningen. Die…
Lees meer