Wij zijn actief in de onderstaande sectoren.

Volkshuisvesting

IJzer Advocaten uit Nijmegen staat grote verhuurders zoals woningcorporaties bij. Wij staan deze verhuurders bij op het gebied van leefbaarheid, woonfraude, huur en verhuur, project- en klantgestuurd onderhoud, mutatieonderhoud, veiligheid, en andere kwesties binnen het huurrecht, huisvesting en volkshuisvesting. Als advocaat van een corporatie communiceren we duidelijk, concreet en begripvol.

Commerciële verhuur

IJzer Advocaten Nijmegen adviseert landelijke opererende beleggings- en investeringsmaatschappijen over hun vastgoed portefeuille. Wij adviseren deze partijen en andere commerciële eigenaars bij vastgoedtransacties, de commerciële verhuur van vastgoed (winkelruimte, woonruimte, bedrijfsruimte, kantoorruimte) en bij andere aspecten van groot/zakelijk onroerend goed, zoals ruimtelijke ordening, omgeving en appartementsrechten.

Overheid

IJzer Advocaten is specialist ruimtelijke ordening, omgeving, bouw en milieu. Wij staan commerciële partijen en particulieren bij in alle facetten van onroerend goed en natuur/milieu. Met omgevingsrecht wordt veelal gedoeld op wet- en regelgeving die ziet op de ruimtelijke ordening, de fysieke leefomgeving en natuur/milieu, oftewel de fysiek/geografische wijze waarop Nederland wordt ingericht.

Horeca

Horeca stroomt bij advocatenkantoor IJzer Advocaten door het bloed. We adviseren horecagelegenheden als advocaat over bestuursrechtelijke kwesties (vergunningen, handhaving, omgevingsplan), over civielrechtelijke zaken (huur en koop, franchise, contracten) en andere juridische aangelegenheden waarmee je als horeca-ondernemer te maken hebt. IJzer Advocaten schenkt klare wijn: we communiceren duidelijk en met een concreet doel voor ogen.

Bouw

IJzer Advocaten neemt een unieke positie in als juridisch adviseur en sparringspartner in de bouw. Wij adviseren en procederen in het civiele domein (aanneming, projectontwikkeling) én in het bestuurlijke domein (omgevingsrecht, ruimtelijke omgeving). Onze advocaten bouwrecht en omgevingsrecht staan ontwikkelaars, aannemers en commerciële beleggers bij in alle stadia van een bouw- of verbouwproject, of bij een projectontwikkeling.

Retail

IJzer Advocaten heeft een unieke combinatie van advocaten deskundig op het gebied van vastgoed, overheid en de huur/verhuur van onroerend goed. Wij adviseren commerciële vastgoed beleggers, supermarkten, detailhandel en andere retail marktpartijen over hun onroerend goed, contracten, aangelegenheden met overheden en andere zaken die specifiek gelden voor de retail.

Agrarisch & Milieu

Het milieurecht omvat de bescherming van het leefmilieu. De meeste milieuregelgeving valt onder het bestuursrecht. Binnen het milieurecht treffen we juridische zaken die gaan over emissie en afvalstoffen (bijvoorbeeld stikstof), natuurbescherming, water en waterkwaliteit, geluid, bodemkwaliteit, geur, gevaarlijke stoffen, klimaat en duurzaamheid.