Verhuurders en verhuurbemiddelaars worden extra bestraft met “naming and shaming” als zij een boete opgelegd krijgen omdat zij niet handelen als een goed verhuurder. Deel 6 in onze blogreeks over de Wet goed verhuurderschap: Hoe huurt het eigenlijk?

Wat houdt openbaarmaking in?

In de Wet goed verhuurderschap staat dat het college van burgemeester en wethouders de boete openbaarmaken “teneinde de naleving ervan te bevorderen, woningzoekenden en huurders te informeren en inzicht te geven in het uitvoeren van toezicht op de naleving van deze artikelen.” Het doel is dus onder andere om extra druk te leggen op verhuurders en bemiddelaars om de wet na te leven: wie dat niet doet, komt aan de schandpaal.

Hoe er precies openbaar gemaakt zal worden is niet in de wet vastgelegd. Het ligt voor de hand dat gemeenten een pagina op hun website inrichten voor deze mededelingen. Er wordt nog een ministeriële regeling opgesteld om de werkwijze te regelen.

Wat wordt openbaar gemaakt?

Als een boete wordt opgelegd op grond van de Wet goed verhuurderschap, wordt dat gepubliceerd. Ook als een woning in beheer is genomen, wordt dat bekend gemaakt.

De openbaarmaking vermeldt de verhuurder of bemiddelaar met naam en toenaam. Bij de publicatie wordt vermeld of er bezwaar is ingesteld.

Kan ik openbaarmaking tegenhouden?

Belanghebbenden krijgen na de aankondiging van de publicatie 10 werkdagen de tijd om de publicatie tegen te houden door naar de rechter te stappen.

De bekendmaking wordt automatisch verwijderd 4 jaar nadat de boete is opgelegd. Als de woning in beheer is genomen wordt de bekendmaking daarvan verwijderd nadat het beheer is beëindigd.

Meer weten?

IJzer Advocaten organiseert seminars over de aankomende regulering van de verhuur van woonruimte. Het eerste seminar vindt plaats op 23 mei 2023 in Nijmegen. Dat seminar is inmiddels volgeboekt.

Wil je een seminar in je eigen regio bijwonen? Laat het ons weten via info@ijzeradvocaten.nl, we komen graag naar je toe! Voor vragen kun je ook vrijblijvend contact opnemen met onze specialist op het gebied van huurrecht woonruimte: Laurens Vrakking (06 – 16 14 23 35).