Verhuurders en verhuurbemiddelaars worden extra bestraft met “naming and shaming” als zij een boete opgelegd krijgen omdat zij niet handelen als een goed verhuurder. Deel 6 in onze blogreeks over de Wet goed verhuurderschap: Hoe huurt het eigenlijk?

Wat houdt openbaarmaking in?

In de Wet goed verhuurderschap staat dat het college van burgemeester en wethouders de boete openbaarmaken “teneinde de naleving ervan te bevorderen, woningzoekenden en huurders te informeren en inzicht te geven in het uitvoeren van toezicht op de naleving van deze artikelen.” Het doel is dus onder andere om extra druk te leggen op verhuurders en bemiddelaars om de wet na te leven: wie dat niet doet, komt aan de schandpaal.

Hoe er precies openbaar gemaakt zal worden is niet in de wet vastgelegd. Het ligt voor de hand dat gemeenten een pagina op hun website inrichten voor deze mededelingen. Er wordt nog een ministeriële regeling opgesteld om de werkwijze te regelen.

Wat wordt openbaar gemaakt?

Als een boete wordt opgelegd op grond van de Wet goed verhuurderschap, wordt dat gepubliceerd. Ook als een woning in beheer is genomen, wordt dat bekend gemaakt.

De openbaarmaking vermeldt de verhuurder of bemiddelaar met naam en toenaam. Bij de publicatie wordt vermeld of er bezwaar is ingesteld.

Kan ik openbaarmaking tegenhouden?

Belanghebbenden krijgen na de aankondiging van de publicatie 10 werkdagen de tijd om de publicatie tegen te houden door naar de rechter te stappen.

De bekendmaking wordt automatisch verwijderd 4 jaar nadat de boete is opgelegd. Als de woning in beheer is genomen wordt de bekendmaking daarvan verwijderd nadat het beheer is beëindigd.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van de Wet goed verhuurderschap? Wil je hulp bij het aanpassen van je werkwijze? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een in-house training over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ben je op zoek naar een informatieblad om te voldoen aan je informatieplicht jegens huurders? Als particuliere verhuurder met minder dan 10 verhuurde woningen kun je ons model voor jouw gemeente al vanaf € 45,00 bestellen in onze webshop. Voor grotere verhuurders, voor woningcorporaties en voor verhuurbemiddelaars hanteren wij een abonnementstarief, zodat je altijd verzekerd bent van een geactualiseerd en gepersonaliseerd informatieblad voor de gemeenten waarin je actief bent. Daarover kun je contact opnemen met Laurens Vrakking (06 – 16 14 23 35).