Kennis is kracht.

Maximering huurprijsverhoging vrije sector gewijzigd

|

Op 9 april 2024 is het eerder ingediende wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen waarin is bepaald, dat de tijdelijke Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten met nog eens vijf jaar wordt verlengd. Deze tijdelijke wet geldt in principe tot 1 mei 2024 en regelt de maximale huurprijsverhoging voor geliberaliseerde (vrije sector) woningen. Wat houdt deze…
Lees meer

Beheermaatschappij vastgoedfonds valt ook onder incassowet

|

De Wet kwaliteit incassodienstverlening heeft ingrijpende en kostbare gevolgen voor incassobureaus. Maar de wet heeft een bredere werking: in eerdere blogs besprak ik al dat de wet ook van toepassing is op beheerders van woonruimte en bedrijfsruimte die aanmaningen versturen voor hun klanten. In deze laatste blog in deze korte reeks over de Wki bespreek…
Lees meer

Stemming over Wbh voorspeld door AI

|

Veel verhuurders twijfelen of zij hun woningen nog rendabel kunnen verhuren. Reden voor die twijfel is niet alleen de opeenstapeling van maatregelen die bedoeld zijn om de positie van huurders te verbeteren, maar vooral ook de onzekerheid over wetgeving die in voorbereiding is. Bij IJzer Advocaten hebben wij daar een oplossing voor gevonden. Met behulp…
Lees meer

Verhuurbeheerders vallen ook onder nieuwe incassowet

|

Wie regelmatig aanmaningen verstuurt voor een verhuurder, krijgt vanaf 1 april 2024 te maken met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Dat brengt opleidingseisen met zich mee, maar ook nieuwe eisen aan de inhoud van communicatie. Uiteindelijk gaat het niet voldoen aan de wet er zelfs toe leiden dat de vordering niet opeisbaar is en het recht…
Lees meer

Wijzigingen door de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

|

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met deze wet wordt op een heel andere wijze toezicht gehouden op de kwaliteit van het bouwen. Waar het toezicht eerder bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) lag, komt veruit de meeste verantwoordelijkheid nu bij de aannemer te liggen. Maar…
Lees meer

Huurprijsverhoging van 14,5 % voor bedrijfsruimten

|

In juni van het afgelopen jaar bespraken wij een uitspraak van de kantonrechter Den Haag, waarin de berekeningsmethode voor de huurprijsverhoging van bedrijfsruimten op basis van het CPI (consumentenprijsindex) ter discussie werd gesteld. De huurder stelde zich in deze zaak op het standpunt, dat een huurprijsverhoging van 14,5% (conform CPI) onredelijk was, omdat een explosieve…
Lees meer

Vormt bouwen een aanmerkelijk risico op schade?

|

Met het uitvoeren van bouwwerkzaamheden dichtbij andere gebouwen bestaat een risico op schade aan die andere gebouwen, zoals scheuren of verzakkingen. De vraag werpt zich dan op wie aansprakelijk is voor deze schade. Is dit de aannemer die de werkzaamheden uitvoerde? Is dit de opdrachtgever in wiens opdracht de werkzaamheden zijn uitgevoerd? Of is het…
Lees meer

Voorbeeldberekening nieuwe puntentelling kamerverhuur

|

Voor kamerverhuur geldt een speciale puntentelling: het woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte. Die puntentelling stamt uit de jaren 70 en is sindsdien niet noemenswaardig vernieuwd. Daardoor is die inmiddels ernstig verouderd. Factoren zoals het energielabel en de WOZ-waarde komen in de puntentelling niet terug. Daar komt nu verandering in: er ligt een ontwerp klaar voor een volledig…
Lees meer

Een huurprijsverhoging van 14,5% is niet reëel!

|

Recent heeft de kantonrechter zich uitgelaten over de vraag of een verhuurder van bedrijfsruimte een huurprijsverhoging (indexering) van 14,5% mag doorvoeren. De huurder vond dit veel te hoog, mede omdat het percentage van 14,5% beduidend hoger is dan het percentage per de huuringangsdatum (1,9%). Volgens de huurder zou een huurprijsverhoging tussen 7,6% en 8,1% redelijk…
Lees meer

Hoe huurt het eigenlijk? De Wet goed verhuurderschap

|

Waarom wordt de Wet goed verhuurderschap ingevoerd? De wetgever wil verhuurders aanpakken die ongewenst verhuurgedrag vertonen. Daarom worden concrete regels gegeven waarmee wordt omschreven hoe goed verhuurderschap eruit ziet. Die regels gelden zowel voor verhuurders als voor verhuurbemiddelaars (zie ook deel 3). Voor verhuurders van verblijfruimte voor arbeidsmigranten (daaronder kunnen ook expats uit de EU…
Lees meer