Voor verhuurders van verblijfsruimte voor onderdanen van EU-lidstaten die in Nederland verblijven om tijdelijke werkzaamheden te verrichten, gelden binnenkort nieuwe regels. Deel 2 in onze blogreeks over de Wet goed verhuurderschap: Hoe huurt het eigenlijk?

Wanneer is sprake van een ‘arbeidsmigrant’?

De wet omschrijft een arbeidsmigrant als een onderdaan van een andere EU-lidstaat die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten. Hoewel het wetsvoorstel vooral bedoeld is om misstanden te bestrijden bij arbeidsmigranten die voor hun huisvesting afhankelijk zijn van hun werkgever, is de definitie daar niet toe beperkt. Ook is de definitie niet beperkt tot het type werkzaamheden waarvoor in de volksmond wordt gesproken over ‘arbeidsmigranten’: alle tijdelijke werkzaamheden vallen onder deze omschrijving.

Dat betekent dat ook expats die voor bijvoorbeeld een kantoorbaan onder de bescherming van de wet kunnen vallen. Als zij in een ‘gewone’ woning verblijven gaat het dan vooral om de regels van goed verhuurderschap.

Welke extra regels gelden voor verhuur aan arbeidsmigranten?

Naast de regels die in het algemeen gelden (zie deel 1 van deze blogreeks) gelden specifieke verplichtingen voor de verhuur aan arbeidsmigranten. Ten eerste moet de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Zo moet worden voorkomen dat de huur automatisch eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Daarnaast moet de huurder schriftelijk geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten, óók de rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Die informatie moet worden verstrekt in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft of ten minste een taal die hij begrijpt en waarin hij helder kan communiceren. De huurovereenkomst mag dus wel in het Nederlands opgesteld worden, maar de verhuurder is verplicht om de huurder in een voor de huurder begrijpelijke taal schriftelijk te informeren over de inhoud daarvan.

Deze regels gelden niet alleen voor nieuwe overeenkomsten, maar ook voor huurovereenkomsten die al bestaan op het moment dat de nieuwe wet wordt ingevoerd. Verhuurders hebben 3 maanden de tijd om arbeidsmigranten te informeren.

Vergunningplicht voor verhuur aan arbeidsmigranten

De gemeenteraad kan een vergunningplicht instellen voor verhuur aan arbeidsmigranten. Die vergunningplicht geldt dan voor een bepaalde categorie van verblijfsruimten. Die categorie kan ook gewone woningen omvatten. Aan de verhuurvergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten kunnen voorwaarden gesteld worden. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  1. Hoe de verhuurder aantoont hoe hij invulling geeft aan de regels van goed verhuurderschap;
  2. Het aan iedere afzonderlijke bewoner verstrekken van een afzonderlijk afsluitbare verblijfsruimte (slaapkamer) die aan de eisen van bouwregelgeving voldoet;
  3. De aanwezigheid van voldoende voorzieningen (kookgelegenheid, wasruimte en doucheruimte);
  4. Als het een ‘gewone’ woonruimte betreft: de maximale huurprijs en het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan, zoals ook bij de vergunning voor woonruimte geëist kan worden (zie deel 4).

Voor verblijfsruimte voor arbeidsmigranten die al in gebruik is op het moment van in werking treden van de wet, geldt de tweede regel (afzonderlijke slaapkamers) niet eerder dan 3 jaar na het in werking treden van de wet.

Meer weten?

IJzer Advocaten organiseert seminars over de aankomende regulering van de verhuur van woonruimte. Het eerste seminar vindt plaats op 23 mei 2023 in Nijmegen. Dat seminar is inmiddels volgeboekt.

Wil je een seminar in je eigen regio bijwonen? Laat het ons weten via info@ijzeradvocaten.nl, we komen graag naar je toe! Voor vragen kun je ook vrijblijvend contact opnemen met onze specialist op het gebied van huurrecht woonruimte: Laurens Vrakking (06 – 16 14 23 35).