Wanneer kan een boete worden opgelegd aan een verhuurder of verhuurbemiddelaar? Deel 5 in onze blogreeks over de Wet goed verhuurderschap: Hoe huurt het eigenlijk?

Aan wie kan een boete worden opgelegd?

De Wet goed verhuurderschap legt verplichtingen op aan verhuurders en verhuurbemiddelaars. Wat precies onder een verhuurbemiddelaar moet worden verstaan lees je in deel 3 van deze blogreeks. Het college van burgemeester en wethouders kan een last onder dwangsom of een boete opleggen aan die partijen als zij hun verplichtingen uit de wet niet nakomen.

De boete kan ook worden opgelegd aan verhuurders die – in strijd met voorschriften in de verhuurvergunning – een te hoge huurprijs hebben gevraagd. Dat is dus alleen aan de orde als er een vergunning verleend is en daar een maximale huurprijs in is opgenomen. Lees meer over het vergunningstelsel in deel 4 van deze blogreeks.

Wanneer een dwangsom?

De bedoeling van de wet is dat de gemeente eerst probeert te zorgen dat de verhuurder of verhuurbemiddelaar die niet werkt conform de regels van goed verhuurderschap, zijn werkwijze aanpast. Daarvoor kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Dat houdt in dat er een dwangsom in rekening wordt gebracht als de verhuurder of bemiddelaar zijn overtreding niet opheft binnen een bepaalde tijd. Een dwangsom is dus een dreiging met een kans om de fout te herstellen. De gemeente kan er ook voor kiezen om eerst een waarschuwing te geven zonder daar een dwangsom aan te verbinden.

Bestuurlijke boete in de Wet goed verhuurderschap

Het instrument van de boete is in de wet opgenomen om in te zetten als de dwangsom niet gewerkt heeft. Maar het college van burgemeester en wethouders kan ook beslissen om meteen  een boete op te leggen, bijvoorbeeld omdat het de overtreding ernstig vindt of omdat er al vaker overtredingen zijn geconstateerd.

De boete kan worden opgelegd voor overtreding van de regels van goed verhuurderschap, verhuren zonder vergunning of het overtreden van de vergunningvoorwaarden. Als de woning in beheer is genomen door de gemeente (zie deel 7) kan de boete ook worden opgelegd voor het overtreden van de voorwaarden die daarbij gelden.

De wet geeft een maximale hoogte voor de boete:

  • Maximaal € 22.500,00 bij een eerste overtreding van de regels van goed verhuurderschap;
  • Maximaal € 90.000,00 als er in de voorafgaande 4 jaar al een boete is opgelegd.

Publicatie van de boete

Het blijft niet bij een boete: het college van burgemeester en wethouders maakt openbaar bekend dat er een boete is opgelegd. Wil je als verhuurder of bemiddelaar publicatie voorkomen? Dan moet je snel handelen. Daarover lees je meer in deel 6 van deze blogreeks.

Meer weten?

IJzer Advocaten organiseert seminars over de aankomende regulering van de verhuur van woonruimte. Het eerste seminar vindt plaats op 23 mei 2023 in Nijmegen. Dat seminar is inmiddels volgeboekt.

Wil je een seminar in je eigen regio bijwonen? Laat het ons weten via info@ijzeradvocaten.nl, we komen graag naar je toe! Voor vragen kun je ook vrijblijvend contact opnemen met onze specialist op het gebied van huurrecht woonruimte: Laurens Vrakking (06 – 16 14 23 35).