"Te laat" bestaat niet. Nou ja, bijna niet.

Eerder schreven wij in deze blog dat de Hoge Raad moest oordelen over de geldigheid van een energielabel voor de puntentelling bij huur van woonruimte, als het niet vóór aanvang van de huur opgesteld is. Inmiddels is de uitspraak van de Hoge Raad bekend.

Ook een ’te laat’ opgesteld label telt mee

Een energielabel dat is opgesteld na aanvang van de huur is ook geldig. Dat oordeelde de Hoge Raad op 30 juni 2023. Bij het toetsen van de huurprijs moet de Huurcommissie dus ook rekening houden met een label dat is opgesteld na de ingangsdatum van de huur. Het gaat, kort gezegd, om de kwaliteit van de woonruimte op dat moment. Ook als het label niet vooraf is overhandigd aan de huurder, mag het gewoon worden meegeteld. Het verstrekken van het label is geen vereiste om het te kunnen gebruiken in het woningwaarderingsstelsel.

Het is aan de verhuurder om te bewijzen dat de kwaliteit van de woonruimte bij aanvang van de huur op zijn minst hetzelfde was als op het moment dat het energielabel werd opgesteld. Daar kan dus nog steeds discussie over bestaan.

Een belangrijke kanttekening is wel dat het label op tijd beschikbaar moet zijn binnen de procedure. Bij de Huurcommissie, of in ieder geval bij de kantonrechter. Zorg dus dat je op tijd (alsnog) een label aanvraagt!

Wat betekent dit voor lopende procedures?

Heeft de Huurcommissie recent een energielabel onterecht buiten beschouwing gelaten? Dan is het belangrijk om op tijd naar de kantonrechter te stappen. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat je vast zit aan de onjuiste beslissing van de Huurcommissie.

Heb je vragen over de puntentelling voor het bepalen van de maximale huurprijs bij woonruimte? Neem contact op met een van onze specialisten!