Hoe wordt de huurkorting voor een café of restaurant berekend?

Huurders die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, kunnen recht hebben op een korting op de huurprijs. De Hoge Raad heeft een berekening opgesteld om de korting te berekenen (de vastelastenmethode). Hoe werkt die berekening precies? Met welke onderdelen moet je rekening houden?

De berekening in stappen

Hieronder omschrijven wij de stappen die je in de berekening zet om de huurprijs per periode te berekenen.

Stap 1: Bereken hoeveel van de huur niet gedekt is door de TVL

Bereken hoe groot het aandeel van de huurprijs is in de totale vaste lasten van de onderneming. Dat doe je door de huurprijs te delen door het totaalbedrag aan vaste lasten. Het getal dat daar uit komt vermenigvuldig je met het bedrag aan Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die je in de betreffende periode hebt ontvangen.

Dit bedrag trek je af van de afgesproken huurprijs in de betreffende periode. Het bedrag dat resteert is de basis voor de verdere berekening.

Stap 2: Bereken de omzetvermindering

Om de omzetvermindering te berekenen, gebruik je de referentieomzet. Dat is in de meeste gevallen de omzet in dezelfde periode in 2019. Maar het kan ook een andere periode zijn (al dan niet in een ander jaar) als dezelfde periode in 2019 niet representatief is.

De gerealiseerde omzet deel je door de referentieomzet. Als de gerealiseerde omzet lager was dan de referentieomzet, leidt dat tot een getal dat kleiner is dan 1. Dat getal trek je af van 1; het resultaat is de verhoudingsgewijze omzetdaling.

Stap 3: Verdeel het nadeel

Het uitgangspunt is dat huurder en verhuurder de ‘pijn’ gelijk verdelen. Ieder draagt 50% van het nadeel, de helft van de verhoudingsgewijze omzetdaling dus, vermenigvuldigd met de huurprijs die na de TVL resteert. De huurkorting is dus 50% van wat volgt als je het resultaat van stap 1 vermenigvuldigt met het resultaat van stap 2.

Gerealiseerde omzet

Bij de berekening van de gerealiseerde omzet laat je de NOW, TOZO en TOGS buiten beschouwing. Ook de TVL telt niet mee, want die komt elders in de berekening al tot uitdrukking.

Er is nog veel onduidelijk

Wat valt er precies onder de vaste lasten? Daar is de Hoge Raad niet duidelijk over. Daarover valt dus nog te discussiëren. Ook over de referentie-omzet is veel discussie mogelijk. En wat te doen met de huur van de bovenwoning die bij de huurprijs inbegrepen is? Telt de omzet van online verkopen ook mee? Is de 50-50-verdeling wel in alle gevallen redelijk?

Huurrechtadvocaat Mark Wagemans en advocaat huurrecht bedrijfsruimte Laurens Vrakking denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met de specialisten bij IJzer Advocaten te Nijmegen: 024 – 30 30 365 of info@ijzeradvocaten.nl.