Woningcorporaties en andere grote verhuurders krijgen vaak signalen over huurders die de woning niet als hoofdverblijf gebruiken, maar onderverhuren. Soms wordt er verhuurd aan een gezin, maar veel vaker worden sociale (DAEB) huurwoningen illegaal ingezet om arbeidsmigranten te huisvesten of om ruimte te maken voor de activiteiten van drugsdealers of sekswerkers. Soms wordt de woning zelfs alleen maar gebruikt voor fraude met uitkeringen en toeslagen.

Dossiervorming is essentieel om woonfraude te bestrijden. De bewijslast in een ontbindingsprocedure is zwaar. Het begint met vage signalen. Hoe leg je een goed dossier aan na die signalen? Huurrecht advocaat Joyce ten Brinke geeft tips in 3 stappen.

Stap 1: Ondervraag buren

Je kunt beginnen met een algemeen buurtonderzoek. Met een vragenlijst kun je omwonenden in algemene zin vragen voorleggen over de buurt. Ervaren ze wel eens overlast? Waar bestaat die overlast uit, en hoe vaak gebeurt dat? Hebben ze goed contact met anderen in de straat? Zien ze vreemde zaken?

Als er geen reactie komt, of juist een reactie die meer vragen oproept, kan het zinvol zijn om ook bij deze buren op bezoek te gaan. Houd altijd in de gaten dat je vraagstelling open is: leg niet onnodig de nadruk op één huurder die je verdenkt. Leg mondelinge verklaringen van de buren zo gedetailleerd mogelijk vast in je meldingensysteem.

Stap 2: Leg huisbezoeken af

Heb je concrete verdenkingen? Bel dan eens aan bij de verdachte huurder. Leg goed vast wie de deur open doet, wat diegene verklaart en wat je verder om je heen ziet. Als je binnen bent en de bewoner geeft daar toestemming voor, maak dan foto’s van dingen die je opvallen. Leg na afloop altijd een verslag vast in het systeem.

Het is aan te raden om niet alléén naar de woning te gaan. Neem altijd een collega mee, of vraag de wijkagent om mee te gaan. Dat is niet alleen goed voor je eigen veiligheid, maar levert ook extra sterk bewijs op.

Lukt het niet om de huurder thuis te treffen, laat dan altijd een verzoek achter om contact op te nemen.

Stap 3: Informeer de huurder

Als je woonfraude hebt geconstateerd, breng je de huurder schriftelijk op de hoogte. Ook als je te weinig bewijs hebt gevonden om een procedure te starten, kun je de huurder wijzen op zijn verplichtingen en je verdenkingen uitspreken. Als in een later stadium alsnog meer bewijs boven tafel komt, was de huurder een gewaarschuwd mens.

Nog een tip: sluit een convenant

Als verhuurder ben je niet de enige partij die belang heeft bij het bestrijden van woonfraude. Zeker in de meer complexe gevallen is soms veel voorbereiding nodig. Als je een woonfraudeconvenant sluit met bijvoorbeeld de gemeente, kun je over en weer gegevens delen. Ook de politie kan in veel gevallen veel relevante informatie aanleveren.

IJzer Advocaten kan helpen!

Wil je hulp bij het opstellen van een woonfraude-convenant of wil je weten of je dossier voldoende is voor een ontruimingsprocedure? Wij helpen graag. Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mij, advocaat Joyce ten Brinke, of een van de andere advocaten huurrecht van IJzer Advocaten uit Nijmegen.

[De oorspronkelijke auteur van dit blog is niet meer werkzaam bij IJzer Advocaten. Voor meer informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met de advocaten die bij dit blog vermeld worden.]