De jaarlijkse huurverhoging bij woonruimte is wettelijk beperkt. Ieder jaar wordt een maximum gesteld aan de indexatie van de huurprijs, zowel voor geliberaliseerde als voor sociale huurprijzen. De percentages voor 2024 zijn bekend gemaakt. Het gaat om het percentage als je in het tijdvak van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 de huur verhoogt. Dit jaar is het allemaal iets ingewikkelder.

Sociale huur / niet-geliberaliseerde huur

De maximale huurverhoging voor sociale huur is 5,8% als je de huur verhoogt in het tijdvak 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Dit percentage geldt ook voor onzelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen.

De huurverhoging kan niet leiden tot een hogere huurprijs dan op basis van het puntenstelsel is toegestaan. Maar het puntenstelsel voor zelfstandige woningen gaat waarschijnlijk per 1 juli 2024 op de schop. Dat geldt ook voor het WWS voor onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur). Dat betekent dat je woning vanaf 1 juli 2024 mogelijk minder punten krijgt. Voor kamerverhuur geldt in de meeste gevallen dat de kamer juist meer punten krijgt. Wil je weten wat de invloed van de nieuwe puntentellingen voor jouw woning is? Gebruik ons rekenmodel om je kamers of woningen uit te punten. Die rekenmodellen vind je in onze webshop.

Geliberaliseerde huur

Voor geliberaliseerde woningen geldt de maximering tot 1 mei 2024. De maximering was namelijk tijdelijk bedoeld en eindigt automatisch. Maar er is een wetsvoorstel ingediend om deze regeling met 3 jaar te verlengen.

De maximale indexatie tot 1 mei 2024 is 5,5%. Als de wet niet wordt verlengd, geldt het maximum daarna niet meer. Wordt de wet wel verlengd, dan geldt vanaf 1 mei 2024 een maximum van 6,8% voor de rest van het jaar.

Volgt uit de huurovereenkomst een lagere indexatie? Dan mag je alleen die indexatie toepassen en is de 5,5% / 6,8% niet van toepassing.

Beperking aan indexatie met terugwerkende kracht?

Mogelijk wordt ook de mogelijkheid om de huur met terugwerkende kracht te indexeren beperkt. Nu is het nog zo dat je in de huurovereenkomst kunt opnemen dat de huurprijs vanzelf geïndexeerd wordt, ook als dat niet schriftelijk is aangekondigd. Als je dan vergeet de huurverhoging schriftelijk aan te kondigen, gaat de huur toch omhoog. Je kunt dan achteraf – met maximaal vijf jaar terugwerkende kracht – de indexatie opeisen.

Die periode van vijf jaar wordt mogelijk teruggebracht tot 1 jaar. Is de indexatie niet aangekondigd, dan verjaart de te weinig betaalde huur binnen 1 jaar in plaats van binnen 5 jaar. Dat staat in het wetsontwerp voor de verlenging van de maximering van de huurverhoging voor geliberaliseerde woonruimte. Die wet is nog niet aangenomen. De Tweede Kamer moet er nog over debatteren en stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gebeurt.

Doe er een informatieblad bij!

Liep je huurovereenkomst al vóór 1 juli 2023? Dan moet je vóór 1 juli 2024 schriftelijk informatie verstrekken aan de huurder over zijn rechten en plichten – dat staat in de Wet goed verhuurderschap. Heb je dat nog niet gedaan? Dan is dit het moment. IJzer Advocaten heeft een informatieblad ontwikkeld dat per gemeente alle informatie bevat die je moet verstrekken. Ook dat informatieblad vind je in onze webshop. Je hebt dat informatieblad al vanaf € 45,00 inclusief BTW.