Huurrechtadvocaat Laurens Vrakking over de werking van de WOZ-cap in het puntenstelsel.

Vanaf 1 mei 2022 geldt een beperking op het aantal punten dat de WOZ-waarde kan opleveren. Wat houdt de WOZ-cap precies in? En in welke gevallen is de WOZ-cap van toepassing? Welke uitzonderingen gelden er voor de WOZ-cap?

[UPDATE 5 maart 2024: in deze blog leest u alles over de plannen voor de regulering van de middenhuur]

Wat is de WOZ-cap?

De WOZ-cap is een beperking van het aandeel van de punten voor de WOZ-waarde in het totaal aantal punten dat een woning kan verdienen. Grofweg houdt de WOZ-cap in dat de WOZ-waarde niet meer dan 33% van de punten van een woning kan opleveren. 

Een voorbeeld: een appartement van 70m2 met een WOZ-waarde van € 375.000,00 krijgt 65 punten voor de WOZ-waarde (o.b.v. regelgeving geldend op 1 juli 2022). Als de overige onderdelen van de puntentelling samen 80 punten opleveren, zou de WOZ-waarde 65/145 punten opleveren – dat is meer dan 33%. Door de WOZ-cap wordt het aantal punten voor de WOZ-waarde dan beperkt tot 40 (80 punten : 66,67%). Daardoor eindigt de woning in dit voorbeeld – met 120 in plaats van 145 punten – alsnog onder de liberalisatiegrens.

Het digitale formulier op de website van de Huurcommissie verwerkt de WOZ-cap automatisch. 

In welke gevallen is de WOZ-cap van toepassing?

De WOZ-cap geldt voor zelfstandige woonruimte die verhuurd wordt op basis van een ‘gewone’ huurovereenkomst. Het maakt geen verschil of de huur tijdelijk is (2 jaar of korter) of voor onbepaalde tijd. Voor sommige vormen van ‘short stay’ verhuur is het puntenstelsel niet van toepassing. 

Welke uitzonderingen gelden er?

De WOZ-cap is niet van toepassing als het totaal van de punten (zonder de WOZ-cap) lager is dan 142. Grofweg betekent dat dat de WOZ-cap niet geldt voor huurprijzen die niet geliberaliseerd zijn, maar let op: dat is een heel grove vuistregel. Het aantal punten dat een geliberaliseerde huurprijs oplevert wisselt namelijk bijna ieder jaar. En: een woning die minder dan 142 punten krijgt, kan alsnog geliberaliseerd zijn als de toeslag vanwege de monumentale status van toepassing is.

De WOZ-cap is ook niet van toepassing als de woning in één van deze gemeenten staat en gebouwd is in 2018, 2019, 2020, 2021 of 2022. 

Bij een woning die als onzelfstandige woonruimte verhuurd wordt, is de WOZ-waarde niet relevant. Daar is de WOZ-cap dus ook niet van toepassing. Er is nieuwe regelgeving in de maak voor deze categorie woonruimte, waarin misschien wel een rol is weggelegd voor de WOZ-waarde. Daarover vindt u binnenkort een andere blog op onze website. 

Wat is de toekomst van de WOZ-cap?

Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangekondigd de werking van de huurprijswetgeving te willen verruimen. Onderdeel van die plannen is dat de liberalisatiegrens wordt verhoogd naar 186 punten. De minister heeft aangekondigd dat de WOZ-cap mogelijk ook wordt herzien. Zodra er concretere plannen bekend worden, plaatsen wij daarover een blog op onze website. [UPDATE 5 maart 2024: in deze blog leest u alles over de plannen voor de regulering van de middenhuur]

Wilt u weten of de WOZ-cap in uw geval van toepassing is en wat dat betekent voor uw portefeuille? Is er geen representatieve WOZ-waarde beschikbaar? Of heeft u andere vragen over het puntenstelsel? Laurens Vrakking, advocaat huurrecht in Nijmegen, kan u bijstaan als advocaat. Neem contact op via laurens@ijzeradvocaten.nl of 06-16 14 23 35.